ОТКРИЙ БОГАТСТВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ЕЗИЦИ!

По инициатива на Съвета на Европа всяка година на 26 септември се чества Европейският ден на езиците.

„Открий богатството на европейските езици!“ е мотото на изданието през 2021 г.

ЕК кани всички желаещи да се присъединят от своя дом, училище, читалище, библиотека или школа в играта, която ще се проведе от 2 до 26 септември. Участниците трябва да отговорят на въпроси от викторина чрез попълване на онлайн формуляр.

Играта се състои от 30 въпроса и цели популяризирането на културното богатство на езиците на Европа. Всеки участник, който направи регистрация, трябва да отговори на всички въпроси. За всеки въпрос има посочени четири възможни отговора, измежду които участникът трябва да избере един единствен верен отговор. Участникът има възможност да се връща назад и да променя посочените отговори.

Отговорилите правилно на всички въпроси участват в томбола за разпределяне на награди и на 27.09 могат да спечелят таблет или ваучери на различна стойност.

Повече информация за участие и условия на играта ще намерите на страницата на Европейските дни на езиците.

Проектът „Прилагане на мерки за намаляване на морските отпадъци в Бургаския залив“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“ на ФМ на ЕИП 2014-2021, придобива ново измерение, като приобщава и местната рибарска общност.

В инициирания от Община Бургас „Риболов на отпадъци“, рибарите от Ченгене скеле са основните действащи лица. Всеки от тях ще се включи в съревнование за събрано и извадено на брега количество отпадъци, като за победителите с най-богат улов са предвидени и награди.

Еко акцията стартира на 1 септември и ще продължи през целия месец.

С дейностите по проекта се цели подобряване на екологичният статус на морските води в Бургаския залив и повишаване на обществената информираност, самосъзнание и отговорност на гражданите за намаляване и предотвратяване на морските отпадъци.

Продължителността на проекта, който се изпълнява в партньорство с Фондация „Шанс за децата и природата на България“, както и НПО „The Blue Army“, Исландия е 14 месеца.

Експресът „Връзка с Европа“ – специална влакова композиция, част от проявите по повод на Европейската година на железопътния транспорт (2021 г.), се отправи на пътешествие от гарата в Лисабон на 2 септември. По време на петседмичното си пътешествие той ще спре на гарите в над 100 града. Крайната му дестинация е Париж, където се очаква той да пристигне на 7 октомври. С начална гара в Лисабон, крайна дестинация в Париж и междинна спирка в Любляна, влакът символично свързва и португалското, словенското и френското председателство на Съвета на ЕС.

По маршрута на гарите на влака се планират различни прояви. Любителите на железопътния транспорт могат да следят дебатите, които се провеждат по време на пътуването от участниците в него, и обсъжданията на политиката на ЕС в областта на инфраструктурата и ролята на трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), които ще бъдат предавани на живо на уебсайта на инициативата от Лисабон, Букурещ, Берлин и Бетембург. Експресът „Връзка с Европа“ е продукт на забележителното сътрудничество между Европейската комисия и Общността на европейските железници и инфраструктурни дружества (CER), европейските оператори на железопътен транспорт, ангажираните с управлението на инфраструктура лица и редица други партньори на равнище на ЕС и на местно равнище.

В периода 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП организират международна конференция 👉👉👉“ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА ЗА МСП – SIMEXPO 2021” .

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Организаторите си поставят за цел да повишат финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия като им предоставят полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин.

В рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия.

По време на събитието ще бъде осигурен директен контакт на представителите на бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите им нужди.

Участие в двудневното събитие ще вземат също и представители на двустранните търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес организации.

При проявен интерес към събитието можете да се регистрирате на следния адрес: www.b2bconnect.bg. В страницата на събитието е необходимо да използвате бутона „Заяви участие“, след което да последвате инструкциите за регистрация.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email