Отворена покана за подкрепа за планиране и изграждане на достъпни квартали от следващо поколение

Европейският консорциум за достъпни жилища обяви покана за участие на организации, които се интересуват от получаване на подкрепа за планиране и изграждане на достъпни квартали от следващо поколение.

Одобрените кандидати имат достъп до набор от експерти, които са на разположение за предоставяне на наставничество при обновяването на квартали с достъпни жилища. Всички експерти са внимателно подбрани, като самите те имат опит с реализирането на изключителен проект, така че разполагат с практически умения, за да помогнат за постигането на целите на участниците.

Само общини, публични, социални или кооперативни собственици и/или доставчици на жилища, както и малки или средни предприятия могат да получат експертна подкрепа.

Организациите също така ще могат да се възползват от широка програма от събития, сред които:

• участие в учебни посещения на успешни примери за обновяване на квартали и срещи с експертите;

• подобряване на финансовата грамотност

• получаване на онлайн обучение за иновативни подходи за обновяване на ниво квартал, което да помогне при планирането на проекти и социални иновации, както и да стимулира допълнителни стъпки по отношение на новите технологии;

• участие в обучителен лагер във Виена, където експерти ще споделят своя опит и изводи от завършени проекти.

Крайният срок за кандидатстване е 15 октомври 2023 г.

Повече информация за поканата можете да намерите на страницата на Програма „Развитие на регионите“, секция новини.

Обявен е конкурсът за избор на късометражни филмови проекти за участие във форума „Euro Connection“ 2024.

По молба на организаторите, офис МЕДИА на бюро „Творческа Европа“ в София ще организира конкурс за номинация на проект. Номинираният късометражен филмов проект впоследствие ще бъде разгледан от международно жури,  което трябва да селектира 11 от всички претенденти. Продуцентите на избраните проекти ще бъдат поканени за участие в „Euro Connection“. Те ще имат възможността да се включат в  работните сесии и панели на форума, да организират срещи на четири очи със заинтересовани страни и да участват в събитията подпомагащи партньорства.

Подробна информация за реда и нужните документи за участие можете да намерите на сайта на бюро Творческа Европа.

Един продуцент може да подаде само 1 проектно предложение.

Краен срок за кандидатстване: 20 октомври 2023 г.

До 15 октомври български фирми с успешно разработена и внедрена иновация през последните 3 години, могат да кандидатстват в Конкурса „Иновативно предприятие на годината 2023“.

Конкурсът популяризира успешните български бизнес модели, основаващи се на иновациите и новите технологии. Критериите за оценка включват високо качество и оригиналност на иновацията, пазарно и технологично лидерство на националния и световен пазар, въздействие върху околната среда и обществото, ефективност на бизнес модела.
Инициативата се организира от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, АРК Консултинг и Еnterprise Europe Network – България.
Победителите се обявяват през декември на Националния иновационен форум под егидата на министър-председателя на Р България. Финалистите и победителите получават марката на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“ – „Високи постижения в иновациите“.
Наградите се присъждат в 8 категории, сред които:

пазарно лидерство;

качество на живот;

зелена иновация;

дигитална трансформация;

иновативен стартъп;

иновативен мениджмънт.

Над 130 компании са получили признание за успешните си иновационни проекти в конкурса.

Заинтересованите икономически оператори могат да намерят подробна информация на сайта на Фондация „Приложни изследвания и комуникации“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email