Онкото строи нова сграда за ядрено-магнитен резонанс

Общинските съветници подкрепиха предложението на кмета Димитър Николов в Комплексния онкологичен център да бде построена нова едноетажна сграда за новия ядрено-магнитен резонанс. За доставката на новата апаратура лечебното заведение е кандидатствало по Плана за възстановяване и устойчивост на Република България.

Изграждането на пристройката ще осигури по-добри условия за работа на отделението по Образна диагностика, в него са предвидени три нови лекарски кабинета и обща чакалня за пациенти. Новата пристройка ще бъде с площ 178 квадратни метра.

Тя ще включва помещението за ядрено-магнитен резонанс със специална защита, техническо помещение, командно помещение, 3 лекарски кабинета и коридор с достъп през съществуващата сграда, служебен вход и достъпна среда за хора с увреждания.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email