Окръжен съд – Бургас потвърди задържането под стража на обвиняемия за грабежа и блудството в с. Звездец

Окръжен съд – Бургас потвърди взетата мярка за неотклонение „Задържане под стража“ спрямо Райко И., привлечен като обвиняем за извършени две деяния – грабеж и блудство в с. Звездец.

        На 17.04.2020 г.,  Райко И. е привлечен като обвиняем за това, че на 15.04.2020 г., около 23.30 часа, в с. Звездец, община Малко Търново, е отнел чужди движи вещи – сумата от 76,45 и един стационарен телефон с неуточнена към момента стойност, от владението на М. Д., с намерението противозаконно да ги присвои, като, употребил за това заплашване с нож и ножица (престъпление по чл. 198, ал. 1 от НК). Райко И. е обвиняем и за това, че по същото време и на същото място, е извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на М. Д., като употребил за това сила (престъпление по чл. 150, ал, 1 от НК). За първото престъпление се предвижда наказание „Лишаване от свобода“  от три до десет години, а за второто –  „Лишаване от свобода“ от две до осем години.

         Въззивната инстанция прие, че от наличната към момента доказателствена съвкупност, и конкретно съдържащите се данните в  заключението на ДНК-експертизата и в показанията на пострадалата, би могло да се  направи едно първоначално, но все пак  в достатъчна степен обосновано подозрение, че обвиняемият е  извършил престъпленията, в които е обвинен. В този аспект  извода на  първоинстанционния съд  относно предположението за авторството на деянието, напълно съответства на  степента на доказване към настоящия стадий на наказателното производство.

         Според Окръжен съд – Бургас преценката на районния съд е правилна за присъствие на останалите комулативно предвидени в закона предпоставки за вземане на най-тежката мярка за неотклонение. В   приложените  по делото материали се съдържат достатъчно доказателства,  които потвърждават  съществуването  на  реална опасност обвиняемият да се укрие или извърши престъпление. От начина на извършване на престъпленията е възможно да се правят изводи за личността на дееца. Макар  неосъждан и едва преди деянието навършил пълнолетие, факта, че в обстановка на пандемия и въведени сериозни  ограничения в социалния живот в населените места, в тъмната част на денонощието, Райко И. е реализирал последователно две тежки престъпления, съпроводени с упражнена принуда спрямо самотна 92 годишна жена, е поведение, достатъчно показателно за светогледа му за отсъствието на въздържащи морални ценности, но преди всичко разкрива личните му престъпни нагласи, а така също и за настойчивостта, с която е преследвал целта си и ограбването на пострадалата.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email