ОИЦ – БУРГАС С ОТКРИТА ПРИЕМНА В ДЕНЯ НА ЕВРОПА

На 9 май 2021 г. на площад „Александър Сиреков“ /пред сградата на Общината/ Областен информационен център – Бургас проведе открита приемна посветена на Деня на Европа и възможностите за финансиране от Eвропейските структурни и инвестиционни фондове.

Експертите на центъра запознаха гражданите с дейността и функциите на ОИЦ, предоставиха информация и печатни материали относно същността, политиките и финансовите инструменти на ЕС.

Съвместно с Община Бургас и младежката ѝ платформа „Бургас харесва младите“, екипът на ОИЦ – Бургас взе участие и в редица инициативи, част от празничното честване на Деня на Европа, организирани в рамките на проекта CLARINET (Communication of Local Autorities for Integration in European Towns / Комуникация на местните власти за интегриране в европейските градове), финансиран по програма DEAR.

Откриването на арт инсталация, дефиле посветено на влиянието на европейците емигранти в Бургас и приноса им за развитието на модата през първите десетилетия на 20 век в града, литературно четене по произведения на писателя фантаст от арменски произход Агоп Мелконян, имаха за цел да привлекат вниманието на общността към теми като миграцията и интеграцията, прилагането на добри практики, както и оставянето на трайни следи върху локалната общност.

С усилени темпове тече модернизацията на уличното осветление в Бургас.

Подмяната на старите осветителни тела стана възможно след одобрен проект на Община Бургас по програмата за „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, подкрепен от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

След булевардите  „Тракия“, „Стефан Стамболов“, „Янко Комитов“,  „Демокрация“ и  „Христо Ботев“,  и улиците „Проф. Яким Якимов“ и „Лазар Маджаров“, дейностите продължават по бул. „Тодор Александров“ и бул. „Сан Стефано“.

Освен подмяната на 2623 осветителни тела, проектът включва също реновиране на табла за управление и стълбове по главните пътни артерии на града. С внедряването на мерките за енергийна ефективност ще намалеят разходите за електроенергия с 200 000 лева, ще се повиши качеството на въздуха и не на последно място по-доброто осветление ще окаже благоприятен ефект върху безопасността на уличния трафик и сигурността на гражданите.

По случай Деня на Европа Областния информационен център – Бургас предизвика обществеността с онлайн анкета на тема „Какво знаеш за Европа?“. За всички, които пожелаха да се включат в инициативата, достъпите бяха активни от 26.04 до 10.05 във ФБК страницата на центъра. Всеки участник получи право на един подаден и валидиран отговор.

Резултатите бяха обобщени и обявени на 11 май 2021.

За тримата финалисти, попълнили анкетата първи и само с верни отговори бяха осигурени награди. Честито на Красимира Ненкова, Снежина Милушева и Марина Дичева.

Напредва рекултивацията на старото депо край Братово по проект на община Бургас.

С напредване дейностите по оформяне на рекултивационната повърхност и изграждане съоръжения за отвеждане на биогаз от обработените отпадъци, проектът на Община Бургас за техническа рекултивация на сметището в Братово навлиза в нова фаза на своята реализация.Стартира и работа по ретензионния басейн, където ще се събират замърсените води на сметището.

Рекултивацията на депото за неопасни битови отпадъци има за цел да предотврати замърсяването на околната среда, както и да не се допусне проникването на повърхностни води в клетката с отпадъци. Тези действия са насочени към подобряване качеството на живот на гражданите на територията на Община Бургас.

Проектът „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“ се реализира по Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и е съфинансиран от Европейски фонд за регионално развитие.

Екипът на Областният информационен център в партньорство с Община Бургас и Център за подкрепа на личностното развитие – Бургас се включи в организацията на ученически пленер по изобразително изкуство на тема „Европа на белия лист“.

Проявата беше част от събитията провеждани по повод Деня на Европа и бе посветена на 14-тата  годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз.

Пленерът се състоя на 7 май в Културен център „Морско казино“. Участие взеха ученици от 8 до 11 клас от бургаските училища ГРЕ «Г. С. Раковски», АЕГ „Гео Милев”, НЕГ „Гьоте“, ПГТ „Проф. д-р Асен Златаров“, ПГМКР „Св. Никола“, СУ „К. Петканов“ и ЦПЛР-Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email