ОИЦ – БУРГАС ОТЧЕТЕ НАПРЕДЪКА В УСВОЯВАНЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

Екипът на Областен информационен център – Бургас проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии на тема „Напредък в усвояването на европейски средства в Област Бургас и индикативно финансово разпределение през новия програмен период“.

На семинара експертите от ОИЦ изнесоха обобщени данни за броя на сключените договори и размера на усвоените суми по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в областта. Представени бяха Регламента за общоприложими разпоредби, обединяващ нови седем фонда и бяха очертани специфичните цели на политиките заложени в него.

По време на работната среща присъстващите бяха запознати с националните програми заложени в периодa 2021-2027г. и индикативното разпределение на средствата в тях. За финал, екипът на Областния информационен център даде примери за реализирани добри практики финансирани по оперативните програми на територията на община Бургас,.

До момента Област Бургас е получила финансиране на обща стойност от близо 800 млн. лв., а броят на проектите надхвърля 2 хил. бр.

Община Бургас готви проект по Програмата за морско дело и рибарство. Предложението по мярка BG14MFOP001-1.019 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и лодкостоянки“ е насочено към построяване на ново съоръжение в местността „Ъгъла“ в землището на бургаския квартал „Сарафово“.

Предстоящият проект на Община Бургас е с работно заглавие „Умен крайградски остров“. Предвидените дейности по реализирането му включват изграждането на защитена лодкостоянка, която да изпълнява ролята на сезонно укритие на малки рибарски лодки и едновременно с това да бъде брегоукрепително съоръжение, осигуряващо подобряване състоянието на морската ивица в района на преливниците на бургаските солници.

Пристанът ще осигурява амфитеатрална гледка към зона за култура и наблюдение на морските пространства, до която ще бъде осигурена инфраструктура за споделена велосипедна и електромобилност. Планира се внедряване на алтернативно енергийно захранване, допълнено от интерактивни устройства и дигитална среда, които са и вдъхновение за наименованието на проекта.

Тъй като в местността „Ъгъла“ през следващите десетилетия се очертава да възникне атрактивна жилищна зона, за чиято публична инфраструктура се мисли отсега, бъдещата лодкостоянка ще приобщи новия квартал към цялостната концепция за морски таксита, представляващи малки плавателни съдове, които да превозват местни жители и туристи до различни точки от Бургаския залив.

Специализиран робот ще помага на Община Бургас за опазване на  природните ресурси. Средствата за придобиването му са осигурени по проекта „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., ДБФП № BG14MFOP001-6.004-0007-C01/МДР-ИР-01-237/14.12.2020 г.

Използването на специализираното съоръжение за подводни изследвания ще бъде част от инициативата  на Община Бургас и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ за мащабно проучване на екологичното състояние на Бургаския залив.

Роботът ще бъде управляван дистанционно от оператор. Ще може да се потапя на дълбочина до 30 метра, като по този начин ще се извършва заснемане на морското дъно.

Целта на изследването е от една страна да се придобие пълна информация за вида и състоянието на плаващите и отложените по морското дъно отпадъци, а от друга – да се предприемат необходимите дейности за тяхното почистване, което ще допринесе за подобряване на околната среда.

Разработването на научната база данни за състоянието на Бургаския залив ще бъде основа за изработването на стратегии за намаляване на замърсяването и опазването на природните ресурси, за подобряване на биоразнообразието по Южното Черноморие и постигането на т. нар. „син растеж“.

Проектът „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“ ще бъде с продължителност 24 месеца. За закупуването на специализирания робот ще бъде обявена обществена поръчка, като очакванията са апаратът да бъде доставен в рамките на половин година.

Регионалната политика е сред приоритетите на Европейския съюз. За изминалия бюджетен период България е получила близо 7,5 млрд. евро чрез Кохезионния и структурните фондове, а из страната има редица добри примери за използването на средствата. Скейт парк „Изгрев“ в Бургас е един от тях.

През 2014 г. Община Бургас кандидатства по проект за изграждането на скейт парк с европейски средства след редица срещи между ръководството на Общината, неправителствени организации и младите хора в града. Благодарение на доброто сътрудничество между общинската администрация и скейт общността, днес скейт парк „Изгрев“ е първата скейтборд площадка в България, изградена по всички европейски стандарти. Съоръжението привлича много деца и младежи, някои, от които са започнали професионално да се занимават със спорта, и създава условия за провеждане на редица състезания.

Като инициативата Burgas Skate Open, която през 2021 г. ще се проведе за седма поредна година и вече е традиция. С годините организаторите, подкрепяни от Община Бургас, са съумели от просто състезание да я превърнат във фестивал. Това е едно от най-големите скейт събития в Европа и регистрира рекорден брой международни участници. И тъй като скейтът вече е олимпийски спорт, събитието има перспективата да се разраства и да оказва благоприятно влияние върху икономиката и туристическия поток в града.

Структурните фондове са основният инструмент на Европейския съюз за провеждането на регионалната политика и допринасят за инфраструктурата, работните места, предприятията – за по-добрия живот на хората. За последните седем години ЕС е разпределил общо над 460 млрд. евро за регионално развитие. Това са над 40% от общия европейски бюджет. Според експертни оценки възвръщаемостта на инвестициите в европейските региони ще бъде 274% до 2023 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email