Общинският парк в Каблешково ще бъде цялостно обновен

Кметът Иван Алексиев подписа тристранен договор с Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група (МИГ) Поморие за безвъзмездно финансиране обновяването на общинския парк в гр. Каблешково, по Програма за развитие на селските райони 2014–2020г.

Дейностите по проекта предвиждат цялостно преасфалтиране на алеите и поставяне на нови градински бордюри. Площите, настлани с тротоарни плочи, ще бъдат ремонтирани и изцяло подменени с нови настилки от естествен камък. Ще се извърши и доставка на ново парково обзавеждане и детски спортни съоръжения.

В парка, с обща площ от 12 190 кв. м.,  е обособена мемориална зона с паметник на патрона на града – Тодор Каблешков, централна паркова зона с преместваем обект за обществено хранене, места за отдих и разходки и зона за игри.

На мястото на старата детска площадка ще бъдат направени два къта за игри на деца от възрастови групи – до 3 г. и от 3-12 г. Площадките ще са с непосредствен достъп от парковите алеи, устроени така, че да осигуряват безопасност и достъпност при игра за всички деца, включително и с увреждания. Съоръженията, предоставящи различни активни, забавни, сюжетни и ролеви игри, ще бъдат монтирани върху специализирана ударопоглъщаща настилка.

Съществуващите осветителни тела ще бъдат подменени с нови LED енергоспестяващи). Растителността ще се запази, като на места ще се възстанови със затревяване с устойчива на отъпкване тревна смеска.

Срокът за изпълнение на проекта е 2 години.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email