ОБЩИНА ПОМОРИЕ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Програма LIFE на Европейската комисия (ЕК) одобри за финансиране внесеното от Община Поморие предложение за реализиране на проект „Холистичен подход в управлението на отпадъците при прехода към кръгова икономика“. Идеята на проекта е разработване и частично прилагане на иновативна схема за управление на отпадъците в община Поморие, като за добра практика е ползвана разработената и изпълнявана схема за управление на отпадъците в град Парма, Италия. Проектът ще е с продължителност около 3 години.

С реализирането на му предстоят публични обсъждания с бизнеса и гражданите за съгласуване на промяната на системата за управление на отпадъците, която се състои и в промяна в приложимите наредби, включително и за местните данъци и такси; Ще се създаде цялостна информационна система за управление на отпадъците с цел  изпълнение на мерки и инвестиции за преминаване към подхода от гр. Парма, а именно „Плащаш колкото изхвърляш“.

Сред основните дейности е изготвянето на: Анализи на съществуващата организация на сметосъбирането в община Поморие; Документация и статистика за честота на предоставяне на услугите; Анализ на съществуващите съоръжения за третиране на отпадъци в региона и др. Тези анализи ще се осъществят под ръководството на г-н Габриел Фоли от Парма, партньор по проекта.

С внедряване на кръгови системи за управление на битовите отпадъци  в община Поморие се цели да се намали количеството на депонираните  отпадъци и да се увеличи количеството на разделно събраните за рециклиране. Интегрираната ITC платформа за управление на отпадъците включва отчитане честотата на вдигане и вида на всеки зачислен в платформата контейнер/кофа, оборудвани с RFID таг/етикет, предаване в реално време на GPS позиция на сметосъбиращия камион и др.

Иновативната идея на Община Поморие получи подкрепата на Министерство на околната среда и водите /МОСВ/, Асоциация на еколозите от общините в България /АСЕКОБ/ и Национално сдружение на общините в Република България /НСОРБ/, а проектът ще се изпълнява съвместно с четири партньори, три от които от България и един от Италия.

Очаква се поканата за официално подписване на договора за финансиране да бъде изпратена до Община Поморие през месец юни 2023 г.

Европейската награда за литература (EUPL) обяви списъка с номинациите за 2023 г. В него тази година попадат общо 13 писатели от Армения, Хърватия, Кипър, Чехия, Естония, Финландия, Франция, Косово, Лихтенщайн, Люксембург, Черна гора, Полша и Швеция.

EUPL отличава изключителни нови литературни таланти от всичките 41 държави, участващи в програмата Творческа Европа. Изтъквайки богатството на съвременната художествена европейска литература, целта е да бъдат разпознати и осветлени чрез преводи и участия в европейското пространство „изгряващите звезди” на отделните национални произведения.

Авторите и техните романи са номинирани от национални организации, запознати с литературната сцена в своите страни и активно популяризиращи националните си произведения в чужбина. Носителят на наградата EUPL за 2023 г. и петте специални споменавания ще бъдат разкрити на 28 април по време на специална церемония в рамките на „Панаира на книгата“ в Лайпциг.  Това ще се случи след като седемте члена на европейското жури прочетат откъси от всички номинирани книги и направят своя избор през следващия месец. Всички борещи се за приза автори ще бъдат популяризирани в цяла Европа с цел достигане до по-широка международна аудитория.

През 2021 г. българският лауреат на наградата беше писателят Георги Бърдаров. Той заслужи отличието за романа си „Absolvo te“, публикуван от издателска къща „МУСАГЕНА“ и изследва пропаста между два народа с общ произход, водещи десетилетна братоубийствена война. Сред другите отличени български автори с престижната награда са: Калин Терзийски с „Има ли кой да ви обича” (2011 г.) , Милен Русков за „Възвишение” (2014 г.), Ина Вълчанова за „Остров Крах” (2017 г.).

Началото на Европейската награда за литература е поставено през 2009 г. с решение на ЕК. Тя се организира от консорциум от асоциации, включващ Федерацията на европейските издатели (FEP) и Европейската и международна федерация на книжарите (EIBF), с подкрепата на на програма „Творческа Европа“. Офисът на консорциума е в Брюксел, откъдето определят и членовете на националните комисии.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email