Община Несебър вече може да закупи имот за изграждането на желаната нова гимназия по туризъм

След Решение на Редовното годишно Общо събрание на акционерите на „Слънчев бряг“ АД, Община Несебър вече може да закупи имот, на който да изгради желаната нова гимназия по туризъм.

В дневния ред на Общото събрание от 30 юли 2020 г. бе одобрено предложение за сключване на договор за продажба на недвижим имот на територията на Слънчев бряг-запад за изграждане на нова гимназия по туризъм. Поземленият имот с площ 4 491 кв. м. се продава заедно с построените върху него: сграда със застроена площ 3 032 кв. м; сграда с площ 153 кв. м. с предназначение – за склад и изпълнена детска площадка.

Продажбата да се извърши чрез пряко договаряне с Община Несебър, в ценовия диапазон: не по-малко от 715 000 лв. без ДДС и горна граница от 730 000 лв. без ДДС, като преговорите да започнат от начална цена в размер на 730 000 лв. без ДДС. Според Решението на Общото събрание се допуска разсрочено плащане на цената до 1 година от сключване на сделката, както и прихващане на задължения на „Слънчев бряг“ АД към Общината.

„Развитието на туризма в цялата община е немислимо без квалифицирани кадри, които да предлагат качествен туристически продукт. Туристическият бранш в региона от години изпитва остра нужда от специалисти, притежаващи професионални знания, умения и опит“, коментира Златко Димитров, изпълнителен директор на „Слънчев бряг“ АД. И допълва, че „В година на безпрецедентна световна криза в туризма, като настоящата, причинена от пандемията от COVID-19, дългосрочните стратегии трябва да започнат реализацията си, за да се подпомогне преодоляването на предизвикателствата пред бранша“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email