ОБЩИНА БУРГАС С ИНОВАТИВЕН ПРОЕКТ ПО ОПОС

Експерти на Областен информационен център-Бургас взеха участие в церемонията по стартиране на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002-2.004-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020.

Сред гостите на събитието бяха кметовете на общините Бургас и Поморие Димитър Николов и Иван Алексиев, заместник кметът на Община Несебър Виктор Борисов и представители на немското дружеството, което ще проектира и изгражда съоръжението.

„С пускането в експлоатация на инсталацията за преработка на сметта ще се удължи животът на новата клетка на регионалното депо в резултат на намаляването на количествата отпадъци, оставяни за обезвреждане в него. Това, от друга страна, ще доведе до намаляване на емисиите парникови газове и ограничаване изменението на климата“ – сподели зам.-кмета по Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина.

По подобие на построеното от изпълнителите съоръжение в Мюнхен, до стадион „Алианц Арена“, новата инсталацията ще разполага с едни от най-съвременните уреди и системи за извършването на процесите по преработка на отпадъците. Ще работи на принципа на естествен процес, при който разграждането се извършва от бактерии при пълна липсата на кислород. Вследствие на този процес ще се получава компост и метан, от който ще се произвежда електричество и топлинна енергия.

Анаеробната инсталация се изгражда в Северната промишлена зона при ул. „Крайезерна“ в Бургас, в района на пречиствателната станция за отпадни води. Капацитетът и е за преработка на 30 652 тона отпадъци годишно. Тя ще се състои от 8 биореактора, биогаз система, система за перколата, газ хранилище и системи, както и мобилно оборудване. Инсталацията за компостиране ще има 6 тунела.

Проектът се реализира в партньорство от общините Бургас, Поморие и Несебър. Дейностите по изграждане и внедряване на модерната система за преработка на отпадъци и ще приключат в началото на 2023 г.

Четири населени места в поморийска община ще получат ново улично осветление. Проектът „Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на територията на община Поморие“ се реализира с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020.

Дейностите по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ предвиждат подмяна на общо 1965 бр. осветителни тела в Поморие, Ахелой, Каблешково и Каменар. Мястото им ще бъде заето от енергийно ефективни LED лампи и модернизирана софтуерна платформа за мониторинг и управление на енергопотреблението.

Предвидените инвестиции се очаква да се възвърнат само от реализирани енергийни спестявания за по-малко от пет години. Паралелно с финансовите ползи е заложено намаление на въглеродните емисии с над 900 тона годишно и подобряване условията на живот на местните жители.

Проектът за модернизация на осветителната система Община Поморие ще изпълнява в партньорство с норвежка организация – MP Energi AS, която ще допринесе с експертиза и добри практики.

Срокът, заложен за изпълнение на процесите е 18 месеца.

Тази пролет ще започнат строителните дейности за изграждане на модерен Младежки международен център в най-големият и населен с много млади хора жилищен комплекс на Бургас – „Меден рудник“. Младежкият международен център се реализира по проект „Създаване на Младежки международен център Бургас“, който се осъществява с финансовата подкрепа по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

Младежкият международен център /ММЦ/ ще бъде разположен на приблизително 1800 кв. м. площ и ще има един основен етаж с два допълнителни по-малки етажа с различни зони и помещения – детски кът, смарт офиси, студиа с различни направления – изкуство, наука и предприемачество, зони за отдих, леглова база и кафетерия.

Центърът ще предлага условия за реализиране на международни младежки обмени, неформално образование, регионални посещения, клубове по интереси, обучения, стартъп пространства, а услугите ще бъдат достъпни за всички млади хора. Изграждането на центъра се очаква да завърши до март 2022 година, а в него ще работят основно младежи. Младият екип ще бъде избран и обучен месеци преди откриването на сградата и ще „запознае“ връстниците си с новото „място”, в което те свободно ще могат да се включват в различни активности, ще могат да изразят себе си и да заявят своите потребности.

Партньор на Община Бургас в проекта е Община Рейкявик, Исландия, което ще насърчи международното сътрудничество и обменът на добри практики между младежките центрове в двете държави.

За финал напомням на жителите на кв. Долно Езерово, че от миналата седмица е в ход кампанията по подмяна на отоплителните уреди. За желаещите да се възползват домакинства, в сградата на Читалище „Просвета 1927“ в  кв. „Долно Езерово“ е обособена приемна. Всеки работен ден от 12:00 часа до 19:00 часа общински служители ще приемат формулярите за кандидатстване.

Проектът „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ има за цел да предостави на заинтересованите домакинства на отоплението с твърдо гориво. На одобрените кандидати ще бъдат доставени и монтирани безплатно нови екоуреди, ще бъде изградена вътрешна сградна инсталация, ще бъде извършен демонтаж и ще бъде предадена за рециклиране старата печка на дърва и въглища.

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Община Бургас предоставя възможност за подаване на заявления и чрез електронна поща. Документите следва да са подписани и сканирани във формат pdf и да се изпратят на адрес: [email protected]

Допълнителна информация, освен на мястото за подаване на документи, може да се получи на телефон 056/84 38 91, всеки работен ден. След 22.03.2021 г. живущите в зони А, Б, В и Районен център на комплекс „Меден Рудник“ също ще имат възможност да се възползват от дейностите по проекта. Допълнително Община Бургас ще информира къде и кога могат да направят това.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email