Община Бургас провежда тематични дискусии с културния сектор

От утре (26 април) Община Бургас започва серия от консултации с културния сектор в града, в зала „Георги Баев“ на културен център „Морско казино“. Те ще бъдат организирани с фокус групи, засягащи различни тематични области. Целта е да се съберат различни гледни точки и експертни становища за подобряване на достъпа до култура и изкуство в общината. .

Дискусиите са във връзка с разработването на План за привличане на публики в сферата на културата по проект „Бургас – вълнуващ и артистичен, подобрен достъп до култура и изкуство като катализатор за местно социално и икономическо развитие“, обезпечен по Програма PA14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email