Община Бургас получи специална награда от Фонд Флаг

Община Бургас беше удостоена със специална награда за активната си работа по разработването и реализирането на проекти. Това стана на специална церемония, посветена на 15-та годишнина на Фонда. На нея бе отдадено заслужено внимание на хората, които работят заедно и допринасят за развитието на градовете и средата за живот в тях. Наградата от името на Община Бургас прие заместник-кметът Красимир Стойчев.

На събитието бяха представени резултатите, които през годините утвърждават фонд ФЛАГ като търсен и предпочитан механизъм за подпомагане на успешната реализация на инфраструктурни проекти и на програмите на местните власти.

Мисията на Фонда, утвърдена още при създаването му, е да подкрепя българските общини и публичните предприятия в усилията им за модернизация, разширяване на общинската инфраструктура, предоставяне на публични услуги и създаване на устойчиви местни общности. Следвайки тази мисия, в годините ФЛАГ се утвърди като изключително успешен проект и устойчив инструмент на държавна политика за местно и регионално развитие.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email