Община Бургас подготвя ново искане за възстановяване на крайбрежната алея към „Сарафово“, което ще бъде изпратено в МРРБ

Община Бургас подготвя ново искане за възстановяване на крайбрежната алея към „Сарафово“, което ще бъде изпратено в МРРБ. След силния вятър и мощното вълнение през изтеклия уикенд, част от нея пропадна в морето. Това я направи неизползваема. За да стигнат до квартала, пешеходци и велосипедисти вече трябва да минават по горния много по-неудобен „селскостопански“ път. За щастие, при пропадането на терена, който е държавна собственост, няма пострадали.

През месеците април и май 2022 година Община Бургас за първи път поиска помощ от държавата за спиране на пропадането на част от крайбрежна улица с велоалея към кв. „Сарафово“. През юли миналата година тя изпрати второ писмо до Областна управа и МРРБ. Ефективни стъпки за решаване на проблема не последваха.

След това Община Бургас спешно изготви проект, с който се конкретизираха и остойностиха мерките за укрепване на свлачището. И го предостави на МРРБ.

От министерството отговориха на това по следния начин в писмо от 19 юни тази година:

„Видно от постъпилата документация, Община Бургас е възложила представения проект, с който се засягат имоти, които не са нейна собственост. Община Бургас не притежава права на възложител по смисъла на чл. 161 от ЗУТ за реализация на изработения проект, предвид собствеността на засегнатите имоти. Предвид изложеното, връщаме внесения инвестиционен проект.“

В писмо от 2 август тази година областният управител повтори тезата на регионалния министър и добави, че:

„Предвид обществената значимост на крайбрежната улица за жителите и гостите на Бургас, може на този етап да отправите искане до МРРБ, чрез Областен управител на Област Бургас, за обявяване на имота за частна държавна собственост и прехвърлянето му безвъзмездно по реда на чл. 54 от ЗДС, за да се реализира предвидената по подробен устройствен план велоалея“.

* Предисторията:

След първоначалното срутване и първия зов за помощ от Общината, областният управител организира среща на място с експерти от “Геозащита“ ЕАД – гр. Варна. От „Геозащита“ изпратиха становище с констатации и препоръки. Според тях проблемът е бил предизвикан от повърхностни води. Две от препоръките, свързани с ограничаване на движението по алеята и поставяне на нужната сигнализация, бяха светкавично изпълнени от Община Бургас. Поставени бяха съответните пътни знаци и насипна дига за недопускане на автомобилно и пешеходно движение. Въпреки това, преминаването на велосипедисти и пешеходци там продължи. Движение има и днес, както виждате в галерията снимки.

Третата препоръка бе свързана с необходимостта от предприемане на действия за повърхностно отводняване и асфалтиране. Тъй като засегнатият имот е държавна собственост, тези действия би следвало да се предприемат от страна на държавата.

Междувременно ежедневните наблюдения, които извършваха експерти на Общината, показваха, че разрушителните процеси не затихват, а се задълбочават. Затова тя със собствени средства възложи да бъде извършен обстоен оглед от независими експерти със съответната професионална квалификация. Според тях основна причина за дестабилизацията на терена е морската абразия. Друга причина е нарушаването на баланса на наносите в тази територия, вследствие на изградената брегоукрепителна дамба. За да се предпази брегът от последващи неблагоприятни абразионни и свлачищни процеси, те препоръчаха дамбата да се удължи с 300 м. в посока м. „Ъгъла“.

Още тогава Община Бургас обяви за обезпокоителен факта, че е налице разминаване в становищата на държавната „Геозащита“ ЕООД – гр. Варна и частната „Проект трой“ ЕООД – гр. Варна. Затова тя продължи да настоява за предприемане на адекватни действия от държавата за обезопасяване на брега, а с това и за опазване на живота и здравето на хората.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email