Община Бургас избра победителя в конкурса за разработване на лого на инициативата „Син етикет“

Община Бургас избра победителя в конкурса за разработване на лого на инициативата „Син етикет“. Със специалния знак ще бъдат обозначавани заведенията, които са предприели мерки да намалят използването на пластмасови прибори за еднократна употреба като бутилки, сламки, чаши, прибори.

Специално жури в състав –  графичният дизайнер Станислав Попов, художникът Николай Дубаров, експертът от дирекция „Култура, маркетинг и връзки с обществеността“ при Община Бургас – Петър Парушев, и ръководителят на проекта – Малина Стоянова, определи победителя.

С най-висока оценка бе отличен проектът на Мария Теофилова, която ще получи парична награда в размер на 240 лева. В графичния знак са вплетени няколко символа: листо, което символизира природата и връзката с нея; морска вълна, която е препратка към обекти, свързани с морето; буквата „С“, обозначаваща името на инициативата „Син етикет“.

Надпреварата за изработването на оригинален графичен знак се проведе в периода от 13 април до 20 май – Европейски ден на морето. В конкурса постъпиха 22 предложения, като всеки кандидат имаше право да представи до 3 проекта, подготвени единствено за целите на този конкурс.

Екологичното лого „Син етикет“ ще бъде предоставяно на всички заведения за хранене и развлечения, включили се  в кампанията за намаляване на полимерните отпадъци. Обектите ще бъдат отличени на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas и представени на организираните събития в рамките на проекта.

Община Бургас благодари на всички участници в конкурса, които чрез своите предложения показаха отношение и грижа за опазването на околната среда като цяло и в частност – морската среда.

Повече информация за получените предложения и класирането може да откриете в приложения Протокол от работата на оценителната комисия.

Инициативата за изработване на лого „Син етикет“ се реализира в рамките на проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., изпълняван в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email