Общината въведе управление с поглед на компютрите и таблетите

Община Бургас внедри в работния си процес новата технология „управление с поглед“ (eye tracker) на компютър или таблет и така администрацията стана първа в страната и е сред няколкото засега в света публична институция, която въвежда такава система.

Нейната цел е създаване на достъпна виртуална и информационна среда за хора с физически, сетивни и интелектуални дефицити. Освен това с нея се осигурява среда за обучение и изпробване на различните технологии както от целевата група, така и от настоящи и бъдещи работодатели.

Новата система ще се използва в четири насоки. Първата е достъп до информация и административни услуги от хора със силно намалена подвижност или такива със когнитивни проблеми. Единствено необходимо е ползвателят да задържи поглед върху желания обект.

Втората насока е за общинските експерти, които ще тестват и развиват новите приложения за съвместимост и избягване на технически проблеми. Целта е да се гарантира безотказен достъп за всички. По време на работа  служителите ще повишат знанията си с „равни възможности за всеки“.

Третата е застъпничество пред работодатели и бизнес партньори за доверие и шанс за професионална реализация на представители от целевата група. На компаниите ще се демонстрира как да приспособят своите продукти, услуги и работни места за достъпност от всички

В четвъртата насока ще се използват алгоритми на изкуствен интелект за наблюдение и събиране на данни за потребителското поведение при използване на съдържанието на интернет страницата на Община Бургас. Анализите ще показват кои обекти привличат най-голямо внимание.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email