Обща инициатива на Общинския съвет и Нотариална колегия-Бургас с цел нотариално заверяване в населени места без нотариус

Важни въпроси, касаещи извършването на нотариални действия от кметовете и кметските наместници, бяха предмет на среща, инициирана от Виктория Дралчева- председател на Нотариална колегия към Апелативен съд – гр. Бургас, Михаил Хаджиянев-председател на Общински съвет – Бургас и Божидар Кънчев – секретар на Община Бургас.

Кметовете в България имат правомощия да изпълняват определени нотариални функции, в населени места, където няма нотариус или районен съд. Те могат да удостоверяват подписи на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване, както и съдържанието и подписа на пълномощно по Закона за задълженията и договорите. Това улеснява достъпа до нотариални услуги в по-малките общности, но изисква прецизно познаване на нормативната уредба, каквато бе и целта на организираното обучение.

 „Призовавам ви да бъдете активни и да поставите всички онези въпроси, които възникват в дейността ви по нотариално удостоверяване. Ще получите компетентен отговор от трима действащи нотариуси. Това ще гарантира прецизността на вашите действия и ще защити интереса на всички, които във времето ще имат нужда от услугите ви. Нотариалното удостоверяване е изключително значима дейност, в която допускането на грешка може да доведе до нежалани последици. Уверен съм, че дискусията ще е от голямо значение особено за новоизбраните кметове. “ – каза по време на откриването председателят на Общински съвет – Бургас Михаил Хаджиянев.

Лектори в обучителното събитие бяха нотариус Виктория Дралчева – председател на Нотариална колегия към Апелативен съд гр. Бургас, нотариус Гергана Недева и нотариус Гергана Чинева. От тях кметовете на кметства в област Бургас получиха разяснения относно вменените им от Закона правомощия по извършване на нотариални удостоверявания – видовете документи, които могат да удостоверяват и издават, видове производства, важни специфични казуси като  назначаване на преводач на български жестов език, етични норми.

Обучението имаше и практическа насоченост, в която лекторите представиха начина на работа на информационната система „Единство“ в частта ѝ „Достъп за кметове“. Акцентирано беше върху значението и приложението на пълномощните и ключовата им роля в правните отношения.

„Поради високото социално значение на нотариалните дейности всеки от вас трябва да познава задълбочено законовите правила, но заедно с това и да спазва етичните принципи, които лежат в основата на нотариата – почтеност и честност, безпристрастност, запазване на професионалната тайна, поддържане на коректни взаимоотношения с гражданите Спазване на правата на гражданите “ – завърши нотариус Дралчева.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email