НОВ КОРАБ ЩЕ РАДВА ТУРИСТИТЕ В БУРГАСКИЯ ЗАЛИВ

Напредва изпълнението на дейностите по проект „Силата на водата“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Фонд за устойчиви градове и съфинансиран със собствени средства на Община Бургас.

Новият катамаран, закупен с цел подобряване на транспортното обслужване на туристите, е на път да поеме изпълнението на морските си маршрути.

Плавателният съд вече е напълно готов и навлиза във фазата на финални тестове, след което ще поеме курс към Бургас.

Корабът, с дължина 20 метра и ширина близо 8 метра, е оборудван с два двигателя и соларни панели, които да захранват осветлението и други консуматори на борда.

Катамаранът е с капацитет, позволяващ му да превозва 100 пасажери и освен туристическите разходки (от Морска гара до остров Света Анастасия, лодкостоянката в „Крайморие“, рибарските пристанища в „Сарафово“ и Ченгене скеле и до близки крайбрежни населени места,) ще дава възможност на борда му да се организират различни фирмени събития и празненства.

Проектът „Силата на водата“ с общ бюджет от близо 10 млн. лв. включва различни дейности в общо четири обекта разположени на територията на Община Бургас : Акве Калиде, о-в Света Анастасия, храм „Св. Св. Кирил и Методий“ и местността Ченгене скеле.

„Силата на водата“ обединява няколко идеи в единна концепция за туристически продукт, целящ повишаване на привлекателността и конкурентоспособността  на град Бургас като туристическа дестинация.

На 02.09.2021г. от 17.00ч. в Културения дом  „НХК“ ще се проведе последното  обществено обсъждане на проекта на Плана за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021- 2027г.

Всички документи, свързани с разработването на плана са публикувани на сайта на община Бургас в секция Проекти/Планове и стратегии/План за интегрирано развитие на община Бургас за периода 2021- 2027г.  (https://www.burgas.bg/bg/plan-za-integrirano-razvitie-na-grad-burgas-v-perioda-2021-2027 ).

Всички, които нямат възможност да присъстват на общественото обсъждане могат да разгледат качените материали на страницата на община Бургас и да изпратят своите препоръки и мнения до 31.08.2021г. на  ел. поща: [email protected].

Община Бургас участва в регионалния обучителен семинар под надслов „Заинтересовани страни от партньорски черноморски държави споделят методи и добри практики за работа по проблема с морските отпадъци и тяхното въздействие върху околната среда“. Той се реализира по проект „Повишаване обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ ( LitOUTer).

В семинара участваха представители на различни институции, свързани с опазването на околната среда, морското дело, преподаватели, туристическия бизнес и неправителствени организации.

По време на семинара Община Бургас представи своя проект „Подобряване на безопасността и условията на труд на рибарите чрез инвестиции в „Специализиран пристанищен обект за обслужване на непромишлен риболов – място за временно укритие на риболовни кораби (покрита лодкостоянка) в акваторията западно от м. Рибарско пристанище (бивша м. Ченгене скеле), Община Бургас“ по процедура BG14MFOP001-4.062 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email