Нов клуб по фотография в ЦПЛР събира ученици, които проявяват интерес към снимането

Нов клуб по фотография в ЦПЛР събира ученици, които проявяват интерес към снимането. Лекционните часове ще бъдат разделени на теория и практика, а обучението ще е основано на иновативни и интерактивни методи.

В рамките на курса фотографията ще се разглежда като част от изобразителното изкуство, ще се премине през основните моменти от историята на фотографията от създаването на процеса до днешно време. Ще се анализират кадри на утвърдени фотографи, ще се правят анализи на кадрите на учениците.

Записаните в курса ще вземат активно участие в процеса на работа не само в практическите часове, но и в лекционните. По време на практиката учениците ще имат възможност да се запознаят изцяло с настройките на съвременния дигитален фотоапарат, както и сами да създадат кадри в различни жанрове на фотографията.

В курса ще бъдат включени и няколко часа за дигитална обработка. В рамките на курса ще бъде организирана изложба с кадри на учениците. Курсът е подходящ за ученици, които имат желание за артистична изява и искат да създават изкуство в необятния свят на фотографията.

От тази възможност може да се възползват момичета и момчета от всички училища в община Бургас на възраст 5-12 клас.

Заявление за записване (Заявление за записване в школа по интереси и декларация информирано съгласие за учебната 2022-2023 година) може да бъде изтеглено от сайта на ЦПЛР, страница „Административни услуги“ – в десния панел, и да се изпрати попълнено на имейл: [email protected] или лично на адрес: ул. „Райна Княгиня“ 11, ет. 2, при организаторите на Центъра за подкрепа на личностното развитие.

Ръководител на курса: Алия Казанджиева

За повече информация: 056/844549- организатори

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email