НОВА МЯРКА В ПРОДКРЕПА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС

Туроператори и туристически агенти могат да се възползват от държавна помощ в размер на 56 млн. лв. Целта на подкрепата е да подпомогне предприятията, засегнати от последиците от COVID-19.

Помощта ще бъде в размер на 4% от сумата на декларирания от тях годишен оборот без ДДС за 2019 г. Безвъзмездно предоставените средства ще се използват за приоритетно компенсиране на загуби, произтичащи от отказали се от ваучери клиенти, както и от удържани от доставчици на услуги суми. Очаква се от мярката  да се възползват близо 1600 предприятия, работещи в сферата на туризма.

Разпоредбите в Закона за мерките и действията по време на извънредното положение предвиждат средствата да се предоставят на туристическите оператори и туристическите агенти по ред, определен с наредба на министъра на туризма и при спазване на правилата за държавните помощи. В тази връзка проектът на наредба е изпратен на Европейската комисия, като следва да се има предвид, че помощта се отпуска и изплаща след нотификация от Комисията.

Министерският съвет прие и Постановление, с което се одобрява отпускането на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма в размер на близо 5 млн. лв. за 2020 г. За преодоляване на последиците във връзка с пандемията се предвижда две години след отмяната на извънредното положение Министерството на туризма да предоставя на туроператорите, които използват въздушни превозвачи с валиден оперативен лиценз за изпълнение на чартърни полети до България с цел туризъм, държавна субсидия в размер на 35 евро за всяка седалка от максималния пътнически капацитет на самолета за всеки полет. Субсидията се отпуска за всяка седалка, заета от лице, ползващо туристическа услуга в България, само за полети с капацитет не по-малко от 100 места.

Бяха отличени най-добрите проекти в състезанието за предприемачески идеи BurgasBlueS, насочени към развитие на Синята икономика на Бургас.

Състезанието за бизнес идеи, свързани с морската икономика бе организирано от Община Бургас с подкрепата на членовете на местната група URBACT , спонсорството на Регионалната организация на конфедерацията на работодателите и индустриалците в България  и Пристанище Бургас.

Надпреварата премина изключително интересно и оспорвано, като отборите-финалисти представиха своите идеи и отговаряха на въпросите на журито относно тяхната приложимост, развитие и бизнес насоченост.

На първо място журито единодушно класира Lessplastic Bulgaria с техния проект, насочен към почистване на Черно море и оползотворяване на събраните пластмасови отпадъци. Наградата, която отборът спечели, е в размер на 5000 лв.

На второ място се класира МС Комп ООД с проект за създаването на комбинирана измервателна станция за набиране на необходимите данни за по-чист Бургаски залив и системата на Бургаските езера.

Трети стана отборът на KodRum за създаване на виртуална „синя” реалност, представяща забележителните водни пространства около Бургас.

Специална поощрителна награда получи отборът на учениците от Професионалната гимназия по компютърно програмиране и иновации  в Бургас, с проекта Electricity creator за създаване на Устройство за производство на ток от вода и неговата практическа приложимост. Те ще получат допълнителни менторски часове от инвестиционния фонд Innovation Capital.

Пристанище Бургас предостави специална награда с парична равностойност от 2000 лв. на нотбора Meet and Fish с приложението им за споделено рибарство.

Всички отличени отбори ще участват в тримесечен инкубационен тренинг на Innovation Capital за последваща подготовка на проектните предложения.

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.077    „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено

Процедурата има за цел да се насърчи предприемачеството в сектора на аквакултурите на територията на МИРГ „Бургас – Камено“ чрез подпомагане създаването на предприятия за устойчиви аквакултури от нови производители

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 488 957,50 лв.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на МИРГ„Бургас – Камено“.

Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 17.03.2021 г. Условията за кандидатстване, изпълнение и пълният пакет документи по процедурата са публикувани за обща информация на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове: https://www.eufunds.bg, на интернет страницата на МИРГ „Бургас – Камено“ – http://flag-burgas.org/ и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Министерството  на икономиката в сътрудничество с НАП изготви процедура за „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“. Бюджетът е в размер на 156 млн. лева, като средствата са от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. Мярката е за ликвидност на засегнатите сектори от противоепидемичните мерки.

Министърът на икономиката уточни, че процедурата е за подкрепа на предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат на заповедите на министъра на здравеопазването във връзка с противоепидемичните мерки. Приемането на документи за кандидатстване, обработката и изпращането на помощта се предвижда да се извършва от НАП изцяло по електронен път. Важно е да отбележим, че са заложени изключително кратки срокове за подаване на проектни предложения – две седмици и за предоставяне и изплащане – една седмица, с цел средствата да стигнат по-бързо до икономическите оператори.

Помощта ще се изчислява като процент от оборота на конкретните обекти, който е реализиран през периода на 2019 г., съответстващ на периода, през който обектите са преустановили дейност през тази година.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email