На 18 май се навършват 117 години от тържественото откриване на Бургаското пристанище

Голямото за България и българското Черноморие събитие – 100 годишнината на Пристанище Бургас, бе отбелязано през 2003 година чрез мемориален двулицев плакат, издаден от Община Бургас, Порт Бургас и Международния търговски и културен център Геопан. По повод на този ден, на който се навършват 117 години от откриването на пристанището, президентът на ГЕОПАН – д-р Стефан Пенков, припомня за плаката от неговата 100 годишнина, за да върне усещането за значим празник.

На лицето на плаката е изобразен Бургаският залив към 1830 г. – фрагмент от карта на известния в Европа картограф Тетбу дьо Марини, открита в Холандския държавен архив и Одеса. Отбелязаните на нея батиметрии  (дълбочини) и детайлно картографираната брегова ивица показват залива като едно от най-благоприятните убежища за кораби осигурило хилядолетното корабоплаване по Евксинския понт. Специално внимание заслужава отбелязаното на нея и недостатъчно проученото до днес селце край Циганския пристан, чийто наследник е днешното Рибарско селище в залива:

Мемориален плакат (лице) „100 години Пристанище Бургас“ (1903 – 2003) – Бургаският залив, фрагмент, Тетбу дьо Марини, XIX век. Холандски държавен архив, Хага, ©ДА „Тракия“ ГЕОПАН.

На гърба на мемориалния плакат, който е двулицев, е възпроизведена Програмата за тържественото отваряние на Бургазското пристанище (неделя, 18 май 1903). Тя е тиражирана за случая от „Министерство на Общественнитъ Сгради, Пътищата и Съобщенията“:

Мемориален плакат (гръб) „100 години Пристанище Бургас“ (1903 – 2003) с Програма за тържественото откриване на Бургаското пристанище на 18 май 1903), издадена от Министерство на Обществените сгради, пътищата и съобщенията (оригиналът се съхранява в Териториална дирекция на архивите – Бургас). Отпечатан в ДЕМАКС, София, България.

Издаването на плаката през 2003 година е подкрепено от множество организации и институции, между които: Бургаската търговско-промишлена палата, Бургаската морска асоциация, Сдружение Морско общество – Бургас, Дирекция Морска администрация – Бургас, Морско сдружение Форщевен, Демакс – София, Професионална гимназия по морско корабоплаване и риболов „Св. Никола“ в Бургас, Зърнена борса – Бургас, Черноморски фар – Бургас, Морски вестник – Варна, Хляб и хлебни изделия ЕООД – Бургас, Вистамар – Бургас, Атлантически клуб в България – филиал Бургас, Бургаски свободен университет, Пилотска станция – Бургас, Параходство Български морски флот и Dekka SHIPPING AGENCY.

Идеята да се издаде мемориален плакат по повод 100 годишнината вдъхновява сътрудниците на Териториална дирекция на архивите – Бургас, които намират оригинала на програмата от 1903 година. Този любопитен и днес документ от историята на пристанището и града добива нова публичност с издаването на плаката, припомняйки историческата празничност на 18 май, не само за културен Бургас.

А Христо Фотев ни остави своето паметно послание „Единствено в Бургаското пристанище животът ме изпълва с вдъхновение!

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email