НА 1 ЮЛИ ЧЕХИЯ ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС

Тази седмица бележи началото на председателството на Чешката република на  Съвета на Европейския съюз, което ще продължи до 31 декември 2022 г.

Шестмесечното чешко председателство следва Франция, която ръководи Съвета през първата половина на годината, и ще бъде последвано от шведското председателство.

Визуалната идентичност на чешкото председателство отразява неговия ръководен принцип, приоритети и цели под мотото „Европа като задача: преосмисляне, възстановяване, утвърждаване на властта“ (“Europe as a Task: Rethink, Rebuild, Repower”), като се позовава на реч от 1996 г. на покойния чешки президент Вацлав Хавел, която предизвиква Европа да обмисли своята роля. Това мото е свидетелство и напомняне, че всички ние трябва да работим непрекъснато за модерна и функционираща Европа. Мотото изразява ангажимент за укрепване на общата свобода, отговорност, сигурност и просперитет.

Графичният символ съдържа общо 27 елемента, представящи държавите-членки на Европейския съюз. Всеки елемент се основава на цветовете на знамето на конкретна държава-членка.

По време на своето председателство Чешката република ще се съсредоточи върху пет тясно свързани приоритетни области:

   – Управление на бежанската криза и следвоенното възстановяване на Украйна

    -Енергийна сигурност

    -Укрепване на отбранителните способности на Европа и сигурността в киберпространството

    -Стратегическа устойчивост на европейската икономика

   – Устойчивост на демократичните институции

През есента на 2022 г. предстои стартирането на нова операция за насърчаване на социалната икономика на местно и регионално ниво, която ще бъде с бюджет от 22 млн. лв. , съобщи ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси.

Мярката ще бъде сред първите отворени за кандидатстване операции по Програма „Развитие на човешките ресурси“ за програмен период 2021-2027 г. Подкрепа по операцията ще получат дейности, свързани със субсидирана заетост, обучения и квалификация на служителите в социалните предприятия.

В новия програмен период 2021-2027 г. Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще има специален приоритет с бюджет от 20 млн. лв., с който ще бъде подкрепено развитието на социалните иновации. По приоритета ще бъдат финансирани дейности, свързани с разработването на модели, които да бъдат апробирани в сферата на социалната икономика или социалните взаимоотношения на пазара на труда.

Ръководителят на Управляващия орган на ОПРЧР припомни, че МТСП е разработило проект по Националния план за възстановяване и устойчивост на стойност 26 млн. лв., който е свързан със социалната и солидарна икономика. По него ще бъдат създадени фокус точки в 6-те региона на планиране. Фокус точките ще разполагат с изложбени площи с постоянни експозиции, в които местните социални предприятия ще имат възможност да излагат продукцията си. Този проект е насочен към дигитализацията на социалните предприятия и има за цел да подобри видимостта им. Със средства от проекта ще бъде създадена и онлайн платформа, с която ще бъде подобрена конкурентоспособността на социалните предприятия и ще бъдат увеличени продажбите на продуктите им.

Друга възможност за развитието на социалната и солидарна икономика в България е програмата ALMA, която предвижда хора с увреждания от България да стажуват в чужди предприятия, след това да се върнат и да работят в предприятия в страната, трансферирайки знания. През 2021 г. ЕК е одобрила създаването на Национални центрове за компетентност за социалната икономика, чрез които да бъде осъществен обмен на добри практики.

Днес Бургас ще бъде домакин на форум на тема „Новият подход в регионалното и трансграничното развитие 2021-2027 г.“ целящ представяне и обсъждане на инструменти за подкрепа през програмен период 2021-2027 г., Събитието ще се проведе в Културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“. Регистрацията на участниците ще бъде от 17:30 ч.

Ще вземат участие г-жа Деляна Иванова – зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., кметът Димитър Николов, представители на местните власти, институции, бизнес и гражданското общество от област Бургас.

Община Бургас напомня на гражданите, че към момента продължава приемът на заявления за подмяна на старите отоплителни уреди на дърва и/или въглища с нови на екологично гориво.

Процедурата ще е отворена до 18.07.2022 г. и желаещите домакинства в общината, жители на кв. „Долно Езерово“, кв. „Лозово“ и комплекс „Меден рудник“ – зони А, Б, В и Районен център, комплексите „Славейков“, „Изгрев“ и „Зорница“, които използват за отопление уреди с дърва и въглища, могат да кандидатстват за безвъзмездната им подмяна с екологични алтернативи за отопление.

Образците на заявленията са публикувани на страницата на Община Бургас: Проект „Намаляване на замърсяването на атмосферния въздух с фини прахови частици в кв. Долно Езерово, гр. Бургас“ .

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email