Депутатът Ася Пеева: След големия рестарт в детските градини, Бургас е готов да приеме и своите студенти

Автор: Моника Илиева, снимка: radioburgas.net

Ася  Пеева е депутат от ПП ГЕРБ в 44 Народно събрание, член е на Комисията по образованието и науката и на Комисията по културата и медиите.

-Големият рестарт в детските градини в Бургас е факт. Какви са новите правила в организацията на работата им?

-Първата стъпка в тази посока бе направеното проучване сред родители за желанието им да пуснат децата си на забавачница. Всички работещи в детските градини в Бургас са тествани с PCR тестове (близо 1000 човека), за да има спокойствие и от страна на родителите, и от страна на персонала. В зависимост от сградния фонд, с който разполага детската градина се подходи индивидуално. Създадени са оптимални условия за безопасни занимания на  децата. С ограничаване на бройката, до 16 деца в група, от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Министерството на здравеопазването (МЗ), кметът на Бургас Димитър Николов издаде своята заповед за рестарт на работата в детските градини от 26 март. Той и ресорният зам. кмет Йoрданка Ананиева работят с изключително креативни екипи и съвместно с директорите на детските градини и учителите, създадоха организация, която да дава сигурност и спокойствие за всички страни.

Родителите на децата се допускат по определен график, използват се различните входове на сградите за отделните групи, определени часови интервали, за да се избегне ненужното струпването на хора. Контактите на малките са единствено вътре в групата. За нея отговарят конкретни педагози и медицински лица. Важно е да се каже, че прегледите, които се изискват след дълго отсъствие, ще бъдат правени от медицинските лица на място. Потърсиха ме родителите от ДГ „Звездица“, за да изкажат благодарността си за създадената организация към Община Бургас. Радвам се, когато хората споделят и хубавите неща, а не само отрицателните.

-Днешните деца не са обикновени дигитални ползватели, живеят в ера на взаимодействие с машини и алгоритми. Ще замени ли дистанционното обучение присъственото?

Дистанционното обучение изигра важна роля в опазването на живота на децата и учителите по време на пандемията. Второто по важност бе, че не трябваше да се допусне учебната година да се превърне в нулева. Комуникацията във виртуална учебна среда, не може да се замени социалните и енергийни взаимоотношения между учител и ученик. Но пък електронното обучение даде скок за всички в системата. Учениците бяха поставени в нова среда, която ги извади от рутината на обучението. Показа им, че дигитализацията може да им отвори нови хоризонти и възможности. Много от учителите, които преподават са от друго поколение, в по-напреднала възраст, за тях платформата представляваше известна трудност, но в крайна сметка се справиха, след като усвоиха някои дигитални умения. Всяко нещо, което е прекалено не дава добър резултат. Надявам се, че в бъдеще ще има съчетаване между дигитално, дистанционно и обучение в реална класна стая. Моделът ще бъде много удобно приложим по време на грипна ваканция.

-Дигиталните умения ли бяха най-голямата бариера в дистанционното обучение?  

-Електронното обучение стартира буквално в първия ден след обявяване на извънредното положение в страната. Първоначалното наваксване на дигитални умения се оказа много трудно. Учителите прекарват много часове пред електронните устройства. Проверката на домашната работа, на електронен носител им коства много усилия. За самите ученици също е сложно. И те навлизаха в движение. Има семейства, в които няма електронно устройство или има устройство, на което сядат две деца. Нещата се усложняват и ако родителят е учител, и той също използва машината. На много места се помогна чрез дарения. Имаше, разбира се, и случи, в които устройствата бяха препродавани. 11% не са обхванати от дистанционното обучение. Една част от тях нямат устройство, а друга – връзка с интернет. За тях са предприети други мерки. Материалите им се предоставят на хартиен носител. Няма необхванати ученици! Искам да успокоя, че ще се даде възможност през летните месеци да се наваксат пропуските. В началото на следващата година ще се акцентира върху пропуски и дефицити от предходната година.

-С резултата от ДЗИ, випуск 2020 записва университет, така ли е?

-За зрелостниците годината се превърна в истинско изпитание. Грипната епидемия ни обхвана почти в началото на втория учебен срок. Промените, които се направиха в конспекта, ще подпомогнат явяването на изпита, което е успокоение за децата. Новата ситуация предизвика изцяло пренастройване на организацията на изпитните сесии в училищата. Обръщам внимание, че организацията при нормална учебна година тече от януари. Към момента цялата база данни се пренастройва отначало, така че учениците да не пропуснат приема си във висшите училища. Всичко това е стиковано с тях и в повечето специалности ще се признават резултата от ДЗИ, така че да се минимизират явяванията на изпит. Има и други примери, и то бургаски. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, в който освен, че признават оценката от ДЗИ като входна, дават възможност на кандидатстващия, който иска да повиши своя резултат да се яви на изпит. Създадена е безупречна организация, студентите се явяват в групи до 3-ма. Тук трябва да споменем и за новата специалност „Медицински асистент“ във факултета по „Здравни грижи“, утвърден е приема и в Медицинския факултет, и филиала на Художествената академия. Бургас е готов да приеме своите студенти.

-Опасността от COVID-19 ще накара ли младите хора да преосмислят решенията си, приоритетите си, така че да изберат висшето образование в България и в частност Бургас?

-В последните две години се работи по актуализация на специалностите във висшите училища в страната. Те се съобразяват с пазара на труда. МОН има политика на задържане и привличане на студенти в специалности, за които има установен или очакван дефицит на пазара на труда. Студентите по медицина, педагогика и специалности от мехатрониката са в контакт с работодател още по време на своето обучение, което им осигурява бърза реализация на пазара на труда. Що се отнася до опасността от COVID-19,тук е по-сигурно. Видяхме какво се случи по време на пандемията, българите започнаха да се завръщат, защото тук здравната система не им обръща гръб. Колкото и критика да търпим от опозицията, ситуацията доказа, че ние като управляваща партия имаме бърза реакция.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email