Най-активните в разделното събиране на отпадъци получиха награди

За поредна година Община Бургас раздаде награди на първите 10 за събраните точки от предаване на отпадъци в мобилните центрове, като първите двама, класирали се с най-много точки, получиха материални награди, а останалите – подаръчни ваучери на стойност от 150 лв. до 50 лв., които да използват в магазините на Технополис. Наградите бяха раздадени вчера в Експо център „Флора Бургас“.

За всички останали участници в инициативата, събрали над 2 000 точки, ОП „ЧИСТОТА ЕКО“ подарява по 5 литра висококачествен компост, произведен в предприятието, като за всеки 1 000 точки над събраните 2 000, участниците получават допълнително по още 5 литра компост. Компоста ще се раздава по мобилните центрове от 16-ти май до 30-ти юни срещу представяне на документ удостоверяващ на самоличността.

Първите десет класирали се и събрали най-много точки, са както следва:

1. Пролетина Халачева – 31 334 точки – уред за вакуумиране

2. Недка Шопова – 30 070 точки – сет за пикник

3. Мариян Велев – 29 691 точки – 150 лв.

4. Христо Неделчев – 22 558 точки – 150 лв.

5. Иванка Йорданова – 12 290 точки – 100 лв.

6. Кристина Стоянова – 10 777 точки – 100 лв.

7. Миглена Янева – 10 047 точки – 50 лв.

8. Станка Атанасула – 10 035 точки – 50 лв.

9. Стоян Митев – 10 016 точки – 50 лв.

10. Илиян Димитров – 9 369 точки – 50 лв.

През изминалата 2022 г. чрез системата на мобилните центрове в Община Бургас са събрани общо 203 т отпадъци, което е с 42 т повече от предходната 2021 г.

От общото количество постъпили отпадъци най-много са разделно събраните отпадъци, както следва:

– хартия – 52 т;

– текстил – 75 т;

– излезли от употреба гуми – 13 т;

– излязло от употреба електрическо и електронно оборудване – 24 т;

– пластмаса и пластмасови опаковки – 13 т;

– метални опаковки – 11 т;

– стъклени опаковки – 10 т;

– и други по-малки количества отпадъци от бита (напр. пържилни мазнини, батерии, осветителни крушки).

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email