Местната комисия за борба с трафика на хора обучи социални работници

Местната комисия за борба с трафика на хора в Бургас проведе обучение на социални работници от областта на тема:  „Идентификация, насочване и подкрепа на пострадали от трафик на хора с цел трудова и сексуална експлоатация”. То подобри на уменията за неформална идентификация на потенциални и реални жертви на трафик на хора, включително сред украинските бежанци от служителите в социалните услуги.

Участниците получиха информация относно Националния механизъм за насочване на жертви на трафика на хора, запознаха се с признаците, по които се разпознават различните видове експлоатация, акцентирайки върху трудова и сексуална. Те се запознаха с Националната телефонна линия за жертви на трафика на хора  0800 20 100 и услугите за настаняване и подкрепа на пострадали в Бургас и страната.

Обучението се проведе в партньорство с Фондация А21, които предоставиха необходимия финансов ресурс и обучителен екип.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email