Медицински център „Д-р Стайков“ учредява стипендия за студенти по медицина и здравни грижи

Медицински център „Д-р Стайков“ подкрепи новата програма „Успешни студенти“ на Община Бургас. Тя е насочена към перспективните млади хора, обучаващи се в двата университета на града.

В седмицата на духа и будителството, по повод 1 ноември, Медицински център „Д-р Стайков“ учредява стипендия „Д-р Стайков“, която ще се дава за постигнати отлични резултати ежегодно на двама студенти – един от Медицинския факултет на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в научна област „Медицина“ и един от Факултет  „Обществено здраве и здравни грижи“ на същия университет.

Кандидатстващите трябва да отговарят на изискванията, заложени в Правилника за кандидатстване по програмата „Успешни студенти“ на Община Бургас и да са подали документи в указания срок. Одобрените студенти ще бъдат поканени в Медицински център „Д-р Стайков“ – Бургас за получаване на стипендията. 

„Тази година МЦ „СТАЙКОВ И ФАМИЛИЯ“ ЕООД въведе в експлоатация своята нова, модерна, иновативна сграда, проектирана и строена специално за лечебно заведние със съвременно оформление и дизайн. Следвайки световните тенденции, се постарахме да осигурим комфортна среда както за пациентите, така и за медицинския персонал“, заявиха собствениците.

От МЦ „Д-р Стайков“съобщиха още, че работят за привличане на млади специалисти, включително на медици от други български градове, както и на специалисти от областта, които желаят да прилагат наученото в полза на бургаските пациенти.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email