Марионела Стоянова: Опитваме се да бъдем полезни на нашите потребители

“ И нашата социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция управлявана от Социален център Бургас в момента се реализира в извънредно положение. Социална услуга се реализира дистанционно, потребителите не посещават центъра и ние работим чрез интернет. Създали сме една онлайн група, в която всички наши потребители са членове. Отделно от това провеждаме и индивидуални консултации с психолог“-сподели за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Марионела Стоянова, председател на СдружениеСоциален центърБургас“ по повод заниманията на своите потребители.

Сдружение „Социален център Бургас“  е неправителствена организация, с основна дейност предоставяне на социални услуги за хората с увреждания. Официално сдружението бе регистрирано на 16.12.2011 г. Членове и съучредители на сдружението са лица с трайни увреждания, техни близки и професионалисти, чиито усилия са насочени към  социална интеграция и подобряване качеството на живот на лицата с увреждания, живеещи на територията на  Община Бургас.

Дейността на сдружение “Социален център Бургас” стартира с предоставяне на иновативната социална услуга в общността: Творческа работилница на хора с увреждания. Творческата работилница беше замислена  като социална услуга в общността, насочена главно към онези лица със специфични потребности, при които има  опасност от изолация. 

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email