Литературен онлайн конкурс за написване на кратък разказ или есе обявиха от ПГТ Бургас

„Колегите ми по български език и литература предложиха училището да инициира една по-нестандартна форма за организиране на конкурс. Идеята е да се даде възможност на скритите таланти да се проявят. Темата е много провокативна и е свързана с времето, в което живеем и трудностите, които изпитваме всички. Надявам се това да е едно предизвикателство към младите хора и те да се включат в това начинание“.-сподели за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Силвия Пехливанова-директор на Професионалната гимназия по туризъм в град Бургас по повод литературен онлайн конкурс за написване на кратък разказ или есе „Извънредно положение – тръпка, сън и приключение“ -2020.

Условия за участие и регламент на конкурса:
Участници – средношколци на възраст от 14 до 19 години;Конкурсни текстове – написани през 2020 и непубликувани до момента;Максимален обем – 3 печатни страници за есе и до 5 печатни страници за разказ;Изисквания за оформяне: формат А4, шрифт и размер Times New Roman 12;Жанр: разказ и есе;Официален език: български.
Критерии за оценка:Оригиналност и творчески подход при представяне на темата;Целенасоченост, убедителност и завършеност на аргументацията;Жанрово съответствие на конкурсния текст.
Кандидатстване:Срок за изпращане на творбите: 10 май 2020 г.Произведенията се изпращат като приложение на адреса на електронната поща на училището: [email protected] – за конкурсаКъм творбите се отбелязват задължително:Трите имена на участникаДата и място на ражданеАдрес и имейлИме на учебното заведениеКандидатите, които не са спазили горните условия, няма да бъдат допуснати до участие.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email