Конференция „Български гласове за Европа: Климатични промени ще се проведе в Бургас

Климатичните промени и как да се справим с тях ще са тема на дискусия, която БТА организира на 20 май (петък) в Пресклуба си в Бургас – градът, откъдето започна инициативата на БТА „Български гласове за Европа“, която Агенцията изпълнява с подкрепата на Европейския парламент като част от по-голямата европейска дискусия Конференция за бъдещето на Европа.

Очаква се конференцията „Български гласове за Европа: Климатични промени“ да открият евродепутатът Ева Майдел, областният управител на Бургас Стойко Танков, кметът на Бургас Димитър Николов и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

За участие са поканени хора с експертно мнение и отговорни позиции по тази чувствителна за цялото общество тема. Сред тях са министърът на околната среда и водите Борислав Сандов, Георги Стефанов – началник на политическия кабинет на екоминистъра, Ивелина Василева – експерт и бивш министър на околната среда и водите, Весна Балтина – заместник-кмет „Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата“ в Община Бургас, проф. Севдалина Турманова – председател на „Регионален академичен център на БАН“ в Бургас, проф. Александър Димитров – ръководител Катедра „Екология и опазване на околната среда“ в Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас, Стоилко Апостолов – управител на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, Стефан Асенов – изпълнителен директор на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи, Апостол Дянков – ръководител програма „Климат и енергия“ към международната природозащитна организация WWF България, Радостина Ценова и Спас Узунов от Българската фондация Биоразнообразие, Павлин Димитров – управител на остров „Света „Анастасия“ в Бургас, Веселина Николова – собственик на заведение Butlers Coffee&Kitchen в Бургас, носител на екологичния сертификат „Син етикет“.

Климатичните промени вече не представляват далечно предизвикателство, а актуална тема, която предполага спешно предприемане на мерки за преодоляване на очакваните негативни последици. Борбата с климатичните промени са поставени сред основните приоритети на европейско ниво. Нужни са стратегия и всекидневни действия – както на европейско и национално ниво, така и в ежедневието на всеки от нас. Адаптирането към изменението на климата изисква активни усилия от цялото общество – публичен сектор, частен сектор, научна общност, организации с нестопанска цел, гражданите. Европейският зелен пакт, кръговата икономика, подкрепата на ЕС за научни изследвания и иновации, свързани с климата и климатичните изменения ще са теми на форума, организиран от БТА.

Други акценти в дискусията ще бъдат:

Екологичните политики на Община Бургас и какви мерки се прилагат за адаптиране към климатичните промени;

Прякото въздействие на климатичните промени върху езерата, блатата, влажните зони и традиционният добив на сол в района на Бургас и Поморие;

Влиянието на климатичните промени върху биологичното разнообразие;

Прогнози за бъдещите щети в горските екосистеми от влиянието на климатичните промени; значението и изменението на климата и неговото въздействие върху флората и фауната на Странджа. Конкретни идеи как могат да се ограничат негативните последици от измененията в климат;

Как пандемията се отрази на климатичните промени и възстановяването на екосистемите: негативни и/ли положителни тенденции;

Ускорената ерозия на бреговете, причинена от климатичните промени и как да бъдат преодоляна;

Как климатичните промени се отразяват на развитието на туризма и морския бизнес.

Участниците ще имат възможност да изложат своите идеи и виждания за борба с климатичните предизвикателства, за добрите примери и нужните решения за това, както и за европейските политики, които да доведат до по-добри условия за всички.

Можете да следите дискусията на живо във Фейсбук:

https://fb.me/e/1wm5aC5Qd

YouTube:

както и на платформата Zoom:

https://zoom.us/j/9522835000?pwd=WjBHOWRPaDA4TFhGbzBaYWJtNDBUQT09
MeetingID: 9522835000
Passcode: 22b33t44a

Конференцията за бъдещето на Европа

„Български гласове за Европа: Климатични промени“ се организира в рамките на Конференцията за бъдещето на Европа. Гражданите на Европа, включително и от България, имат възможност да изразят пряко представите си в какъв Европейски съюз искат да живеят чрез граждански панели, дебати в съответните страни и пряко на многоезична платформа. С инициативата си „Български гласове за Европа“, подкрепена от Европейския парламент, Българската телеграфна агенция има амбицията да даде глас на българските граждани в тези дебати, като събере колкото се може повече идеи и мнения на хора от цяла България как трябва да се промени ЕС, за да отговори на бъдещите предизвикателства.
Следете сайта „Български гласове за Европа“: https://europe.bta.bg/

Дискусията „Български гласове за Европа: Климатични промени“ ще се състои на 20 май 2022 г. (петък), от 10:00 до 12:00 часа, в Пресклуба на БТА в Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email