Медиен  доставчик  на  програмата Общинско  радио  „Гласът  на  Бургас” е ОБЩИНА БУРГАС. Адрес: 8000 Бургас, ул.“Александровска“26 За контакти: Пресцентър, тел. 056/84-30-16

Независимият специализиран орган СЕМ регулира и упражнява надзор върху дейността на радио-операторите. За контакти: office@cem.bg, тел. 02/ 9708810

Общинско радио "Гласът на Бургас" 98,3 FM

Редакционен екип: Виолета Секиранова – главен редактор; Красимира Тодорова, Слави Томов, Моника Илиева, Деница Христова – редактори; Стоян Иванов – музикален редактор

Адрес: 8000 Бургас, ул.“Гладстон“ 39 (Младежки културен център), ет.2

Редакция, Реклама: тел. 056/844-265, e-mail: office@radioburgas.net

Студио: тел. 056/ 814-054, e-mail: radiocenter@abv.bg

Муз.редактор: e-mail: radioglasburgas@abv.bg

Сайтwww.radioburgas.net

За връзка с нас: