Конкурсно предложение: „Кината като иновационни центрове за местните общонсти“

Европейската комисия отправя покана за предложения в размер на 1,5 милиона евро за създаване на иновативни културни центрове около киносалоните, по-специално в райони, в които има ограничена кино и културна инфраструктура и където кризата с COVID-19 се е отразила тежко на сектора.

Местните кина обединяват общностите, подобряват културния живот и играят важна роля за социалното включване. Те предоставят възможности за образование и допринасят към местната икономика, като са фактор за градското развитие в дългосрочен план. Тяхната културна, социална и икономическа роля трябва да бъде подпомогната след преустановяването на работата, причинено от кризата с COVID-19. Пандемичната криза изисква нови инструменти за взаимодействие и от своя страна нови бизнес модели за кината и общността около тях.

В допълнение, това действие има за цел да създаде търсене за най-доброто европейско аудиовизуално и културно съдържание (като игрални филми, концерти, опера, телевизионни сериали и анимация, документални филми, филми за наследство, къси формати) чрез привличане на публика в културните центрове.

Цели:

  • Преосмисляне на кино изживяването, вследствие на пандемичната криза, с оглед създаването на иновативни културни центрове, по-специално чрез сътрудничеството между кината;
  • Развитие на публика и изграждане на общности чрез интерактивни преживявания (предлагащи широк спектър от културни и образователни дейности).

Краен срок за кандидатстване: 7 август 2020 г. 23:59 централноевропейско време.

Зам.-министър Русинова: Над 50 000 души бяха подкрепени с патронажна грижа по време на извънредното положение

Над 50 000 души са подкрепени по новия компонент на процедура „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания“ на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Това отбеляза заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница Русинова по време на онлайн дискусия за мерките за преодоляване на последствията от Ковид-19.

Обхватът на групите, получаващи подкрепа по проекта, беше разширен в началото на извънредното положение с цел да се осигури превенция на разпространението на коронавируса и да се подпомогне достъпът до услуги на уязвими лица, включително  на хора с увреждания или в невъзможност от самообслужване, които са застрашени в най-голяма степен от COVID-19. Подкрепа получиха и хората, които бяха поставени под карантина. Договорените средства по новия компонент са повече от 31 млн. лв. Средствата се използват от общините за предоставяне на услуги като доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства, заплащане на битови сметки.

Зам.-министър Русинова информира за предприетите действия от Министерството на труда и социалната политика в областта на семейните помощи за деца.  Тя добави, че по програма „Топъл обяд“ са подпомогнати над 65 000 души. През периода 27 ноември 2019 г. – 28 февруари 2020 г. са разпределени хранителни продукти от първа необходимост на близо 500 000 лица. Предвид епидемичната обстановка бяха разпределени още 1 405 тона храни, с които се подпомогнаха над 58 000 лица и семейства, добави заместник-министър Русинова.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email