Кметът предлага нова програма за здравните служби в съставните селища

Кметът Димитър Николов предлага нова програма за подобряване на достъпа и условията за предоставяне на медицински и здравни грижи в извънболничната помощ в населените места на община Бургас до 2027 година. Неговото предложение ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет на 14 февруари.

В докладната той посочва, че условията в здравните служби често са лоши, без отопление или за достъп за трудноподвижни пациенти, със старо или липсващо обзавеждане и оборудване. Често се налага прегледите да се провеждат в помещения на кметствата или читалищата, без необходимите условия за работа на лекарите и за пациентите.

Затова общопрактикуващите лекари и специалистите не желаят да работят там, а така голяма част от гражданите остава без достъп до елементарна медицинска грижа, което е допълнителна предпоставка младите хора да напускат тези населени места.

Програмата се състои от два основни компонента – основни ремонти и оборудване на лекарските и зъболекарски кабинети, както и осигуряване на медицински лица в съставните селища.

Предлага се инвестициите в здравната инфраструктура да бъдат според броя жители на съставните селища. Там, където са над 500 души, например в Българово, Равнец, Маринка и Твърдица, да бъде извършен основен ремонт – енергийна ефективност, достъпна среда, обзавеждане и оборудване на съществуващите помещения.

В местата с под 500 жители да бъде осигурено поне едно помещение с необходимото обзавеждане за провеждане на консултации или възможност за посещение на екипи от лекари с мобилен здравен кабинет.

В докладната записка се напомня, че в по-малките населени места и в момента Общината съвместно с лекари специалисти извършва периодично прегледи по места с осигуряване на мобилен здравен кабинет.

За осигуряване на медицински лица по места Община Бургас ще си партнира с Медицинския факултет и Факултета по здравно образование и здравни грижи поне три дни от седмицата по предварително определен график.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email