Информация за гласоподаватели с увредено зрение или със затруднения в придвижването

ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДEНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022Г.

Община Бургас осигурява транспорт при заявка на следните адреси и телефони:

– до 30.09.2022 г. в Центъра за обслужване на трудно подвижни лица /автогара “Запад”/ от 8:30 до 16:30 часа, както и на телефони – 056 831 431, 0887 754 305;

– на 01.10. и 02.10.2022 г. в Транспортна къща на ул. „Александровска“ № 106 и на телефони – 056 810 943, 0888 910 739.

Услугата се извършва на цената на билета за градски транспорт.

В изборния ден ще се предприемат необходимите действия по осигуряване на достъпни места за паркиране на автомобилите на избирателите с увредeно зрение или със затруднения в придвижването до сградите, в които се помещават секциите по чл.10 от Изборния кодекс.

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ПРИМОРИЕ”

№ НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-003I / 4ОУ “КНЯЗ БОРИС I”рампа
02-04-00-004/при необходимост/I / 5ОУ “КНЯЗ БОРИС I”рампа
02-04-00-017I / 1ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯкатерач
02-04-00-021I / 106ОУ “П. Р. СЛАВЕЙКОВ”рампа
02-04-00-031I / 6СУ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”парапет
02-04-00-036I, партер/физкултурен салон/ПГРЕ “ Г. С. РАКОВСКИ”временна рампа
02-04-00-048I / 5СУ “ИВАН ВАЗОВ”рампа и подвижна платформа
02-04-00-059I / 5ОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”асансьор с чип

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ЗОРА”

№ НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-266I /4НУМСИ „ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ”бетонна пътека
2-04-00-293I /11ОУ “ВАСИЛ АПРИЛОВ”рампа
02-04-00-271I / 107ОУ “БРАТЯ МИЛАДИНОВИ”рампа
02-04-00-278I / 3ПГ ПО ТУРИЗЪМвременна рампа
02-04-00-281I /101ОУ “ПЕЙО ЯВОРОВ”входът е на ниво терен
02-04-00-303I / 3ПГ ПО ТРАНСПОРТподвижна платформа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ВЪЗРАЖДАНЕ”


НА ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-074I/1ПГ по дървообработване „Георги Кондов“входът е на ниво терен
02-04-00-076I / 1ОУ “ХРИСТО БОТЕВ”входът е на ниво терен
02-04-00-084I / 104ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КОМПЮТЪРНО ПРОГРАМИРАНЕ И ИНОВАЦИИрампа
02-04-00-104I / 105ОУ “НАЙДЕН ГЕРОВ”рампа
02-04-00-110I / 10СУ “ПЕТКО РОСЕН”рампа
02-04-00-122I / 112ОУ “ЕЛИН ПЕЛИН”асансьор
02-04-00-135I /5СУ “К. ПЕТКАНОВ”рампа
02-04-00-148I /1ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –кв. Горно Езеровона ниво терен

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ОСВОБОЖДЕНИЕ”

№ НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-151I / 1СУ “ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”рампа
02-04-00-166I / 6ОУ “АНТОН СТРАШИМИРОВ”рампа
02-04-00-183I / 13СУ “ЕП. КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ”рампа – северен вход

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ИЗГРЕВ”

№ НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-206I /А1/южен корпусОУ “ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”рампа
02-04-00-217I /101НЕГ “ГЬОТЕ”рампа
02-04-00-221I /1ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”рампа
02-04-00-228I / 6ПГХТ “ АКАД. Н. ЗЕЛИНСКИ”рампа
02-04-00-235I /2СУ “ЙОРДАН ЙОВКОВ”рампа
02-04-00-245I /106АЕГ “ГЕО МИЛЕВ”рампа
02-04-00-253I / 2ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –КВ. САРАФОВОрампа
02-04-00-262I / 1ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” – кв. рудникна ниво терен
02-04-00-330I“МБАЛ – БУРГАС” АД рампа

ДИРЕКЦИЯ “ЦАУ ДОЛНО ЕЗЕРОВО”

№ НА
ИЗБИРАТЕЛНАТА СЕКЦИЯ

ЕТАЖ/СТАЯ
МЯСТО НА ГЛАСУВАНЕМЕРКИ
ДОСТЪП
02-04-00-309I / 101 ОУ “ХРИСТО БОТЕВ” –КВ. ДОЛНО ЕЗЕРОВОсекцията е непосредствено до входа на училището на приземен етаж
Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email