ИАНМСП ДАВА НАСОКИ ЗА ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦИЯ НА БИЗНЕСА НА УЕБИНАР

Списание ENTERPRISE и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организират уебинар „Дигитална трансформация – интелигентно управление на бизнес процеси за МСП“. Той ще се проведе на 27.09.2022 г., от 10:00 ч., като участието е безплатно, но изисква предварителна регистрация.

Цифровата трансформация на бизнеса е сред ключовите приоритети на Европейския съюз (ЕС), особено след пандемията, по време на която дигитално зрелите бизнеси се доказаха като по-устойчиви.

Очакванията са преките инвестиции в цифрови технологии, които трансформират бизнеса, да продължат да се увеличават в следващите години, а предприятията да залагат все повече на формулиране и изпълнение на дигитални „пътни карти“, за да просперират.

За малките и средни предприятия цифровата трансформация поставя сериозни предизвикателства, свързани най-вече с финансирането.

Двете ключови теми на уебинара „Дигитална трансформация – интелигентно управление на бизнес процеси за МСП“ ще са: Как да намерите финансиране за цифровизация на бизнеса ви и как да управлявате разходите?

По време на уебинара ще научите:

– Какви са възможностите за европейско финансиране за цифрова трансформация?;

– Как да се възползвате от дигитализацията, за да печели бизнесът ви повече?;

– Как автоматизацията подкрепя ефективното управление на организацията?;

– Какви предимства имат дигиталните инструменти за управление на разходите и договорите?;

Информация за събитието и линк за регистрация ще намерите на страницата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

Иновация Норвегия, програмен оператор по програма Развитие на бизнеса, иновации и МСП, обяви малка грантова схема за кандидатстване с проекти за меки мерки.

Процедурата има за цел да подпомогне мерки, насочени към повишаване на осведомеността, обучения и изграждане на компетентност чрез работа в мрежа по теми като: устойчиви бизнeс модели, зелени иновации, кръгова икономика и корпоративна социална отговорност, в рамките на двете фокусни области по програмата „Иновации за зелена индустрия“ и „Технологии за подобряване на благосъстоянието“.

Допустими кандидати са:

–    МСП, така както са определението в Препоръка 2003/361 на ЕС, учредени като юридически лица в България и регистрирани по Търговски закон;

 – Организации с нестопанска цел, учредени като юридически лица в България.

Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или в България.

Крайният срок за подаване на проектни предложения: 17 ноември 2022, 13:00 ч. български време.

Подробна информация за процедурата е публикувана на интернет страницата на програмния оператор.

Премахването на пластмасовите прибори, опаковки и бутилки в заведенията се оказва възможна мисия. След „Butlers Coffee&Kitchen“ и Кафетерия „Милано“, ресторант „Златна рибка“ е третото заведение в града, включило се в инициативата на Община Бургас за намаляване на полимерните отпадъци. Един от най-посещаваните ресторанти в града беше удостоен с екологичното лого „Син етикет“. Инициатива на Общината има за цел да отличи и поощри местата за хранене и развлечения, където не се предлагат пластмасови продукти за еднократна употреба.

Ако желаете да подкрепите усилията на Община Бургас за по-чиста околна среда и да получите марката „Син етикет“ за вашия търговски обект, можете да откриете критериите за участие на специализираната платформа https://www.greencity.bg/.

Екологичното лого ще бъде предоставено след получаване на заявка от страна на съответното заведение и проверка на място, че е въвело мерки и отговаря на посочените критерии. Заявката може да попълните на посочения сайт.

Бонус за обектите, получили екологичното лого, е отличаването им на интегрираната туристическа платформа GoToBurgas (https://www.gotoburgas.com/), включването им в различни презентации, туристически маршрути и рекламни кампании на Общината.

Кампанията „Син етикет“ е част от проект „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, изпълняван в партньорство с Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

И една любопитна новина, за всички които са отговорни към природата.

„Гугъл мапс“ (Google Maps) въвежда в близо 40 държави в Европа, включително България, опция за екологични маршрути.

Чрез опцията за най-екологичен маршрут потребителите могат да изберат вариант, оптимизиран за по-нисък разход на гориво, което помага за спестяването както на пари от гориво, така и за намаляване на въглеродните емисии – нещо, което е важно за все повече хора.

Освен че ще показва най-бързия маршрут, „Гугъл мапс“ ще показва и най-икономичния, в случай че той не е и най-бързият. Само с няколко докосвания потребителите могат да видят относителната икономия на гориво и разликата във времето между двата маршрута и да изберат този, който е най-подходящ за тях.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email