За радиосмущенията и борбата с тях разказва последният отговорник, заемал тази длъжност в Радиовъзела

През 70-те години на ХХ век в Радиовъзела работят – радиооператор, поддържащ техническото състояние на радиоуредбата в различните пощенски клонове и при необходимост осъществяващ служебни съобщения с местна значимост; отговорник „борба с радиосмущенията“ – служба, просъществувала до 1966г.;

техници по поддръжка на кабелната мрежа, техници по поддръжка на въздушните линии до радиоточките и озвучители, разполагащи с мобилна озвучителна апаратура. Повече за функциите на отговорника по „борба с радиосмущенията“ научаваме от разказа на Христо Паздеров – последният, заемал тази длъжност:

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email