ЗАЯВЕТЕ СВОЕТО ЕРАЗЪМ+ ПРОСТРАНСТВО СЕГА!

Ако търсите инструмент, който да Ви помогне да управлявате и популяризирате Вашия проект по Еразъм+ , Електронната платформа за учене на възрастни в Европа – EPALE Ви предлага решението! Erasmus+ пространството е безопасен и защитен инструмент, предназначен специално за проекти по Erasmus+ Ключово действие 1 и KД2. Координаторите и партньорите по проекта могат да го използват за сътрудничество и разпространение, тъй като предлагат възможност за публикуване на частно съдържание, както и за комуникация с широката общественост.

Основната цел е да се приложат на практика проекти за смесена мобилност и сътрудничество, по-специално започвайки със запознаването онлайн, което ще бъде последвано от физически срещи.

Заявете Вашето Erasmus+ пространство и след като бъде веднъж активирано, можете да започнете да каните още членове във Вашия екип да допълнят групата.

Erasmus+ пространството Ви позволява да си сътрудничите и управлявате дейностите по проекта, както е и гъвкав инструмент, осигуряващ поверителност, когато е необходимо, и видимост на съдържанието, което искате да направите публично достояние. Всъщност, Вашето пространство може да съдържа частно съдържание и дискусии между партньорите по проекта, както и публично съдържание с цел популяризиране. От Вас зависи да решите. Пространството „Еразъм+“ на EPALE има за цел да подпомогне проектите да си сътрудничат по -добре и да се популяризират пред цялата общност за обучение на възрастни в Европа.

На по-късен етап екосистемата – където всичко може да бъде намерено на едно място – ще бъде разширена с връзки към инструментите на „Еразъм+“, като например модула на бъдещия бенефициент.

Евродеск e вече и в Бургас. Фондация „Шанс за децата и природата на България“ вече е част от мрежата Евродеск и ще бъде една от инфоточките в страната, където експерти ще предоставят информация и консултации на всички заинтересовани млади хора между 13 г. и 30 г. от града и региона.

Ако искате да опознаете Европа или да участвате в международен обмен за един семестър, да бъдете доброволец в друга европейска страна или да научите за възможностите за международни стажове, екипът на Фондацията ще  ви помогне в избора и ще ви даде най-добрите насоки.

Партньорството на Фондацията и Евродеск започва с дейности от ежегодната кампания #timetomove, организирани през целия месец октомври. Можете да посетите новия Евродеск на място в Център за млади таланти, пл. Ат. Сиреков 4, или да отидете на информационното събитие:

23 октомври: 10:00 ч. – 15:00 ч., пред сградата на Център за млади таланти, пл. Атанас Сиреков 4 (срещу община Бургас).

Фондацията организира и видеоконкурс на тема: „Моят град Бургас – какво бих показал/а на Европа?“ за млади хора от 13 г. до 30 г., с краен срок 22.10.2021 г. Повече за условията на конкурса можете да видите във фейсбук страницата и на уебсайта на фондацията www.forbgkids.org. Победителите ще получат награди, а за всички участници са предвидени изненади.

ЕК предлага стандартно зарядно устройство за електронните устройства, като важна стъпка срещу генерирането на отпадъци от електрическо и електронно оборудване и за решаване на неудобствата, които причиняват на потребителите разнообразните и несъвместими зарядни устройства.

Сътрудничеството с отрасъла сведе броя на видовете зарядни устройства за мобилни телефони от 30 на 3 през последното десетилетие, но сега вече Комисията предлага законодателен акт, с който да се въведе стандартно решение за зареждането на всички разглеждани устройства.

С предложението за преразглеждане на Директивата за радиосъоръженията ще се уеднаквят зарядните портове и технологията за бързо зареждане — USB-C става стандартният порт за всички смартфони, таблети, камери, слушалки, преносими високоговорители и конзоли за видеоигри. Освен това Комисията предлага зарядните устройства да се продават отделно от електронните устройства. Това ще е в услуга на потребителите и от полза за околната среда, на която ще влияе вече по-слабо производството и изхвърлянето на зарядни устройства, а това от своя страна ще подпомогне екологичния и цифров преход.

Преразглеждането на Директивата за радиосъоръженията е част от по-мащабните действия на Комисията в посока по-голяма екологична устойчивост на продуктите и по-специално на електрониката, която се продава на пазара на ЕС. Това ще бъде основното ударение в предстоящото предложение относно устойчивите продукти.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email