ЗАПОЧВА РЕСТАВРАЦИЯ НА ЕТНОГРАФСКИЯ МУЗЕЙ В БУРГАС

В БУРГАС ЩЕ БЪДЕ РЕСТАВРИРАН ЕТНОГРАФСКИЯТ МУЗЕЙ И ЩЕ СЕ ИЗГРАДИ УЛИЦА НА ЗАНАЯТИТЕ

Община Бургас ще извърши консервационно-реставрационни дейности в сградата на Етнографския музей и ще изгради „улица на занаятите“ в прилежащото ѝ дворно пространство с финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Управляващият орган на програмата одобри проекта „Път на културно-историческите ценности през вековете“, в който ще бъдат инвестирани 1.6 млн. лв. От тях 1,3 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ, 214 хил. лв. – финансиране от финансов инструмент по линия на ОПРР 2014-2020 г. и 137 хил. лв. собствено финансиране.

Дейностите по проекта включват благоустрояване и изграждане на ул. „Алеко Константинов“, която ще се превърне в място за занаятчии. Ще се изпълняват строително-монтажни работи свързани с консервация и реставрация на сградата на Етнографския комплекс – Регионален исторически музей – Бургас с прилежащото дворно пространство и обособяване на споделени културни пространства на открито.

ОБНОВИХА СГРАДАТА НА ПОЖАРНАТА В БУРГАС

На 29 март се проведе церемонията по откриване на обновената сграда на Регионалната служба противопожарна безопасност и защита на населението в морския център. Проектът, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 и съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, е на обща стойност 520 хил. лв.

Сред гостите на събитието бяха заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кметът на Община Бургас Димитър Николов и заместник кметовете на Община Бургас по Строителство, инвестиции и регионално развитие Чанка Коралска и Стратегическо развитие и екология, дигитализация и адаптация към промените на климата Весна Балтина.

Реализацията на проекта бе насочена към въвеждането на енергоспестяващи мерки по ограждащи елементи и инсталации, подобряване на експлоатационните характеристики на пожарната и осигуряването на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

ПОСТАВЯТ ЗРИТЕЛСКИ ТРИБУНИ НА ЛОДКОСТОЯНКА „КРАЙМОРИЕ“, СКОРО ЩЕ БЪДЕ МОНТИРАНА И СЦЕНА

Още тази пролет новата лодкостоянка на кв. „Крайморие“ ще е готова да посреща не само рибарските лодки, но и културни събития. Съвсем умишлено, при строителството й, Община Бургас остави едно широко открито пространство с идеята там да се организират различни прояви.  

„Вярвам, че местното читалище и кварталното сдружение на рибарите ще си сътрудничат успешно, за да стане лодкостоянката едно от предпочитаните туристически места на Бургас“, заеви кметът Димитър Николов.

В момента на споменатото открито пространство се изграждат зрителски трибуни с около 200 места. В средата на април се очаква да пристигне и сглобяемата сцена. Новите придобивки идват с финансиране от проекта „Развитие, съхраняване и популяризиране идентичността на нематериалното културно наследство в кв. „Крайморие“, община Бургас“, финансиран от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, по процедурата за развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас-Камено“. Партньори в изпълнението му са Община Бургас, МИРГ „Бургас – Камено“ и Народно читалище „Петър Янев 1939“.

ОТВОРИ ВРАТИ НОВАТА БИБЛИОТЕКА В БУРГАС

На 1 април новата библиотека „П.К. Яворов“ започна да посреща своите малки и големи посетители, след като със заповед на министъра на здравеопазването се разреши работата на културните институции.

Проектът се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж“ и има за цел цялостното преустройство на съществуваща сграда в културно-образователен център за съвременно изкуство и библиотека.

Вътрешните пространства на библиотеката са истинска съкровищница за ценителите на книгите и модерните технологии. Зад всяка врата ви очакват приятни изненади. Интериорът е модерен и функционален, в жизнерадостни нюанси и осигурява отлична експонация на книгите.

Проектът за изграждането на библиотеката стартира на 8 август 2019 г., когато бе направена символично първата копка. Основната му цел бе да събере на едно място целия библиотечен фонд от над 600 000 книги, разпръснати в 4 филиала на библиотеката. Официално първи прекрачиха прага на културната институция представители на културния елит на Бургас, сред които маестро Стефан Диомов, както и бивши библиотечни ръководители и служители. Те не скриха удивлението си от впечатляващата сграда, от интериорните и екстериорни решения.

Това е най-голямата обществена библиотека в Югоизточна България. Тя обхваща всички представителни групи на населението от различни възрасти в Бургас и Бургаска област, работи активно за привличане на младите хора за посетители.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email