Живко Янакиев, директор на „Бюро по труда“ – Бургас: Към момента започналите работа са повече за същия период от миналата година.

„През месец февруари имаме намаление на броя на регистрираните безработни спрямо миналия месец. Няма нищо необичайно. Намаление на броя на регистриране и увеличение на броя на отпадналите основно поради започване на работа. Но към момента започналите работа са повече за същия период от миналата година“.-заяви за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Живко Янакиев, директор на „Бюро по труда“ – Бургас по повод състоянието на безработицата в Бургас и региона. Той посочи още, че общият брой на регистрираните в ДБТ-Бургас към 29.02.2020 г. безработни е 4337 души (община Бургас – 3488 души, община Средец – 660 души, община Камено – 189 души). Равнището на безработицата в района на ДБТ изчислено като дял на регистрираните безработни лица към икономически активните лица на 15 – 64 г., установени при преброяване 2011 г. за м. февруари е 3,76 %, което е намаление с 0,13 % спрямо предходния месец. За община Бургас показателят има стойност 3,28 % (намаление с 0,14 %)

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email