ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АВТОБУСИ ПОДОБРЯВАТ ГРАДСКАТА СРЕДА В БУРГАС

На официална церемония в Бургас бяха представени първите новодоставени електрически автобуси. Транспортните средства се осигуряват по проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Община Бургас чрез модернизация на обществения транспорт“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда” 2014 – 2020“.

Реализацията на проекта предвижда доставка и въвеждане в експлоатация на общо 56 бр. електрически автобуса. За обновяване на подвижния състав на общинското дружество, партньор по проекта „Бургасбус“ ЕООД, ще бъдат осигурени 10 бр. нови 18-метрови, 34 бр.нови 12-метрови и 12 бр. нови 9-метрови екологосъобразни и енергоефективни транспортни средства, вкл.  зарядни станции към тях и допълнително оборудване, което ще бъде интегрирано към системата за контрол и управление на обществения транспорт като електронната билетна система, информацията в реално време на пътниците и др.

Първите два доставени (съчленен 18-метров и соло 12-метров) автобуси са произведени от испанската IRIZAR E-MOBILITY и освен атрактивен дизайн предлагат и комфортно обслужване на пътниците. Осигурен е достъп на граждани с ограничена мобилност в т.ч. обособени места за инвалидни и бебешки колички, добавени са система за почистване на въздуха, която да допринесе за безопасността на пътуването и USB портове за захранване на електронни устройства в пътническия салон.

Проектът по модернизиране на обществения транспорт в Бургас предстои да бъде финализиран през следващата година. С изпълнението му се гарантира намаляването на замърсяването на атмосферния въздух и намаляване на шума и вибрациите в градската среда, подобряване на качеството на транспортната услуга и оттам повишаване на нейната атрактивност сред жителите и гостите на града.

Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации в Бургас реализира успешно първия етап по проект “Развиване на дигитални умения и използване на инструменти за разработване на електронни обучителни ресурси“,  финансиран по програма „Еразъм+“.

Шестима преподаватели от средното училище взеха участие в обучения в Барселона, Дъблин. Ница, Палермо и Сплит, инициирани по проекта, и се запознаха с нови творчески методи и стратегии за преподаване, подобриха знанията си за това какво прави една класна стая успешна и ефективна, придобиха практически умения за прилагане на критично и творческо мислене, ИКТ в образованието, мултидисциплинарен подход.

Обученията бяха проведени на английски език и с интерактивен способ. Участниците подобриха езиковите си умения и създадоха контакти за бъдещи съвместни дейности с колеги от други страни. В рамките на вътрешно институционалната квалификация всички участници ще споделят знания и умения с колегите си.  Предстоят интересни уроци и заключителни дейности по проекта.

С новата мярка „Запази ме +“ по ОПРЧР през механизма REACT EU ще бъдат компенсирани служители и самоосигуряващи се от засегнатите от пандемията сектори.

Бюджетът на мярката е 100 млн. лв., с които се очаква да бъдат подкрепени над 60 000 работници, служители и самоосигуряващи се лица. Средствата са на база 100% авансово плащане с бюджетни средства за сметка на Министерството на труда и социалната политика. Впоследствие се предвижда те да бъдат възстановени от очакваната допълнителна алокация на средства за България през 2022 г. по линия на механизма REACT-EU.

Право на компенсации имат работници и служители, осигурени в икономически сектори, за които са наложени от държавен орган временни ограничения за осъществяване на дейност в периода на извънредна епидемична обстановка. Заетите и самонаетите не трябва да ползват отпуск на друго основание за периода, за който се кандидатства за компенсация. Месечният размер на компенсациите са в размер на 75% от осигурителния доход на подкрепените служители и се определя на база осигурителния доход за м. юли 2021 г. Целта е да бъде избегнат рискът от освобождаването им от работа заради пандемията.

 Компенсациите са допустими от датата на издаване на заповедта за неплатен отпуск, но не по-късно от 31 декември 2021 г. Работодателите са задължени да запазят заетостта на компенсираните служители за период, не по-малък от периода, за който са изплатени компенсации.

Самоосигуряващите се, които могат да кандидатстват по мярката, трябва да упражняват трудова дейност към датата, предхождаща датата на издаване на акта на държавния орган.

Средствата по инструмента REACT-EU имат за цел да бъде оказана подкрепа при риск от безработица за запазване на работа на наети и самостоятелно заети лица в условията на пандемията от COVID-19.

До момента Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ е насочила средства от REACT-EU по няколко мерки, сред които „Патронажна грижа +“ и „Запази ме“.

Хубаво ни е, когато можем се похвалим с нещо постигнато! Проект с българско участие е сред 25-те финалисти на наградите Regiostars.

BalkanROAD впечатли журито с уеб базирано ГИС (Географска информационна система) приложение в помощ на агробизнеса за производство и предлагане на продукти с нисък въглероден, воден и отпадъчен отпечатък.

Тазгодишното издание на конкурса отново изправи в напредвара стотици финансирани от ЕС проекти в категориите

  • „Интелигентна Европа“,
  • „Зелена Европа“,
  • „Справедлива Европа“,
  • „Градска Европа“
  • “Eвропейска година на железопътния транспорт 2021”.

Разгледайте проектите на финалистите и гласувайте за своя фаворит до 15 ноември на https://regiostarsawards.eu.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email