ЕК В БЪЛГАРИЯ СТАРТИРА КОМУНИКАЦИОННА КАМПАНИЯ ЗА NEXTGENERATIONEU

Ползите от българския план за възстановяване и устойчивост са в центъра на информационна кампания, която започна в България по инициатива на Европейската комисия.

Кампанията ще продължи един месец. Целта е да популяризира сред младите българи Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС – NextGenerationEU.

Различни визуални послания в интернет и на открити пространства в градовете ще информират гражданите относно плана за възстановяване и устойчивост и начините, по които българите могат да се възползват от проектите по плана.

На 7 април Европейската комисия даде положителна оценка на плана на България за възстановяване и устойчивост, на 3 май Съветът окончателно го одобри. Това е важна стъпка, която създава условия ЕС да отпусне 6,3 милиарда евро под формата на безвъзмездни средства по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост. Това финансиране ще подпомогне изпълнението на решителните инвестиции и реформи, очертани в плана на България за възстановяване и устойчивост, за да може страната да излезе от икономическата криза, породена от пандемията от COVID-19, по-силна и по-добре подготвена за бъдещето.

В периода 26 – 27 май 2022 г. в гр. Несебър ще се проведе шестата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа и заседание на тематична работна група „Сътрудничество“.

Темата на форума е „Устойчивост и рентабилност на дребномащабния крайбрежен риболов и аквакултури“ и има за цел участниците да се запознаят и да обсъдят решенията за справяне с дългосрочното влияние на COVID кризата и войната в Украйна и да бъдат набелязани мерки за преодоляване и ключови действия за устойчиви риболов и аквакултури.

Темата, по която ще дебатират участниците в работната група „Сътрудничество“, е: „Ефективно управление и приключване на проектите по ПМДР“. Целта на заседанието е да се продължат целенасочените действия от страна на Звеното за подкрепа на Националната рибарска мрежа и Министерството на земеделието, за подпомагане бенефициентите при кандидатстване и усвояване на средствата по ПМДР.

Детайлната програма за двете мероприятия е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа.

Европейската комисия отвори за кандидатстване мярката „Социални иновации за справедлив зелен и дигитален преход“, финансирана от  Европейския социален фонд +.  Бюджетът на мярката е 10 млн. евро, с които се очаква да бъдат подкрепени до 20 проекта, които разработват и тестват интегрирани и приобщаващи социални иновации, насърчаващи справедлив  зелен и цифров преход.

 Дейности, които ще бъдат финансирани:

– Изграждане на капацитет;

– Осведоменост и комуникация;

– Разработване и тестване на иновативни подходи за справяне с енергийната и транспортната бедност;

– Подобряване пригодността за заетост на уязвимите групи в зелени и цифрови икономики;

– Насърчаване на нови устойчиви форми на бизнес и потребление, включително в кръговата и социалната икономика.

Крайният срок за кандидатстване е 2 август 2022 г.

Вижте подробности в сайта на Европейската комисия.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email