Експерти от Европа проведоха дискусии за модела на емпатично училище в РУО – Бургас

Педагогически специалисти от Република Франция, Кралство Белгия, Кралство Испания, Република Италия и Република Турция гостуваха в Бургас, за да участват по проект на Програма „Еразъм +“ – „Емпатично и отворено училище“.

Домакин и партньор за реализацията на дейностите бе Регионалното управление на образованието – Бургас.

В рамките на една седмица /19-23 февруари/ преподаватели от участващите в проекта държави наблюдаваха прилагането на методите, повишаващи емпатията сред учениците, в пет училища от Бургас.

По време на обучителната мобилност РУО-Бургас представи своя интелектуален продукт – дигитален сертификат за придобитите по време на проекта компетентности.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email