Европейски информационен център Европа директно заработи в Бургас

Бургас вече има Европейски информационен център Европа директно. Той е част от новото поколение на центровете, призвани да осъществяват своята дейност в периода 2021 – 2025 г. Тези центрове предоставят обща информация за функционирането на Европейския съюз, работата на европейските институции, права на гражданите на ЕС, политиките на Съюза и неговите приоритети за съответния програмен период. Тази информация е насочена към гражданите от различни целеви групи – ученици, студенти, бизнес и администрация, широката гражданска общественост. За пореден път приемна структура на Центъра Европа директно – Бургас е Бургаската търговско промишлена палата (БсТПП) – организация, доказала през годините добрите си връзки с бизнеса, с образованието и гражданите на региона. Откриването се състоя в тържествена обстановка пред офиса на БсТПП, при спазване на противоепидемичните правила и в присъствието на млади хора, учители и преподаватели в Бургаските ВУЗ, представители на бизнеса и на администрацията. Присъстваха и представители на регионалните пачатни, ефирни и електронни медии. Председателството на Европейската комисия в България бе представено от ръководителя на отдел Комуникация Бойко Благоев. Официални гости бяха председателят на общинския съвет проф. Сездалина Турманова, зам. областните управители Божан Божанов и Асен Бонджев, Виолета Лазова, представител на Общинска администрация, директорът на Търговската гимназия Павел Чепов, проф. Магдалена Миткова, ректор на университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и др. Събитието бе открито от Председателя на БсТПП инж. Цанко Иванов, който поздрави участниците и наблегна върху усилията на палатата и на Център Европа директно – Бургас, за преодоляване на информационния дефицит относно европейските политики и ползите за гражданите от членството ни в Европейския съюз. Поздрави към екипа на центъра и към участниците в церемонията отправи и Бойко Благоев, който подчерта добрата работа, свършена от центровете през изминалите години, но и повишените очаквания от страна на Комисията, пък и от гражданите, за адекватна и достоверна информация, касаеща Съюза. Той изрази и своята увереност, че центровете Европа директно от новото поколение все по-добре ще изпълняват своята мисия е ще допринасят за популяризиране на Европейската идея. Ръководителят на центъра Радко Дренчев накратко описа начините, по които ще продължи работата и съобразяването с приоритетите на ЕК за 2021 г. – Зеленият пакт и Цифровизацията на икономиката. Естествено бе застъпена и Конференцията за бъдещето на Европа.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email