ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ БЪЛГАРСКА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 218 млн. евро за подпомагане на земеделските производители.

Мярката е насочена към микро-, малки и средни предприятия, занимаващи се с първично производство на определени селскостопански продукти, които са засегнати от увеличението на цените на енергията, торовете и др., причинено от настоящата геополитическа криза и свързаните с нея санкции.

Съгласно схемата от безвъзмездна финансова помощ до 62 000 евро на бенефициер ще могат да се възползват:

– Животновъди, отглеждащи дребни и едри преживни животни, коне

– Пчелари

– Производители на плодове и зеленчуци

– Производители на розово масло, винени лози, ядки и тютюн

Схемата е одобрена съгласно временната рамка за държавна помощ при кризи, която позволява на държавите членки да използват гъвкавостта, предвидена в правилата за държавната помощ, за да подпомогнат икономиката в контекста на извънредните събития в Украйна.

Повече информация ще намерите на Официалния уебсайт на Европейския съюз.

До средата на септември 920 български компании ще преминат процедура по договаряне на над 93 млн. лв. безвъзмездна помощ за подобряване на енергийната им ефективност. Микро, малките и средни предприятия бяха одобрени по финалната мярка за подпомагане на бизнеса за изминалия програмен период на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, която се изпълнява от Министерството на иновациите и растежа.

Със средствата българските компании ще могат да закупуват енергоспестяващи машини и съоръжения, както и да се направи модерна изолация на производствените бази. Така те ще намалят разходите си за електроенергия, природен газ, течни горива и други енергоносители.

Всички одобрени дружества са от икономически сектор „C“ – Преработваща промишленост, като са разпределени в общо 141 подсектора. Основната част от тях се занимават с производство на мебели, на метални конструкции и изделия, на пластмасова, дървена и метална дограма, на връхни облекла, на хляб и хлебни продукти. Сред предприятията има печатници на регионални вестници, на брошури и други хартиени издания, заводи за производство на китари и други музикални инструменти, бижутерии, фирми за ремонт на машини и оборудване и др.

Непосредствено след сключване на договорите фирмите ще могат да пристъпят към изпълнението на проектите си.

Междувременно ББР създаде допълнителна възможност за участвалите в процедурата микро, малки и средни предприятия, чрез  новата си програма „Енергийната ефективност на МСП“ в размер на 30 млн. лева. Тя ще предостави възможност за ползване на директни кредити в размер от 100 000 лв. до 500 000 лв., с които ще може например да се покрие необходимото по ОПИК 50% съфинансиране или да бъдат извършени допълнителни дейности за подобряване на енергийната ефективност. Финансовият инструмент ще е достъпен и за компаниите, които не са били одобрени за европейските средства.

Предимствата му са 100% финансиране на проекта без ДДС, възможност за отпускане на кредит още преди подписването на договор за безвъзмездна финансова помощ, както и минимални изисквания за обезпечение, предвид характера на дейностите. Компании, които вече са вложили средства за инвестиция, могат да кандидатстват за тяхното пълно възстановяване, стига разходите да са извършени след датата на подаване на проектното предложение по ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

Програмата на ББР цели ‚да се ускори въвеждането на енергоспестяващите технологии в производството, което ще доведе до намаляване на консумираната електроенергия от външни доставчици.

Министерството на иновациите и растежа стартира свой канал в платформата Viber.

В него ще бъдат публикувани актуални кратки новини за дейността на Министерството, както и полезна информация за гражданите, бизнеса и медиите относно:

– Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ)

– Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” (ОПИК)

– Българска агенция за инвестиции (БАИ)

– Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия (ИАМСП) 

– Българска банка за развитие (ББР)

– Фонд на фондовете (ФнФ) и други.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email