ЕВРОПА Е В КРАКАТА ВИ. НАПРАВЕТЕ ПЪРВАТА СТЪПКА С DISCOVEREU

Ако сте 18-годишен гражданин на Евросъюза и мечтаете да опознаете Европа със собствените си очи, следващата новина е точно за Вас.

DiscoverEU е инициатива на Европейския съюз, която Ви дава възможност да откриете Европа пътувайки предимно с железопътен транспорт. Програмата Ви предлага възможността да участвате в пътешествие и да се възползвате от свободата на движение в целия Европейски съюз, да изследвате многообразието на Европа, да научите за европейското културно наследство и история и да се свързвайте с хора от целия континент. Като млад човек получавате и възможността да развиете житейски умения, ценни за вашето бъдеще, като независимост, увереност и отвореност към други култури.

Можете да кандидатствате по време на двата кръга, които се провеждат всяка година. Успешните кандидати се награждават с пропуск за пътуване.

Следващият кръг за кандидатстване ще се проведе между вторник, 12 октомври 2021 г. в 12:00 ч. (CEST) и вторник, 26 октомври 2021 г., в 12:00 ч. (CEST).

Бутон „Приложи сега“ ще се появи в секцията DiiscoverEU на официалната страница на ЕС.

За да отговаряте на условията, трябва:

    Да сте родени между 1 юли 2001 г. (включително) и 31 декември 2003 г. (включително);

    Да имате гражданство на една от държавите -членки на Европейския съюз към момента на вземане на решение за възлагане;

    Попълнете правилния номер на лична карта или паспорт във формуляра за онлайн заявление.

След това ще трябва да участвате в тест (освен ако не кандидатствате като член на група).

Ако сте избрани, можете да пътувате за период от минимум 1 ден до максимум 30 дни в периода между 1 март 2022 г. и 28 февруари 2023 г.

Имайте предвид, че ако имате увреждане или здравословен проблем, който прави пътуването Ви предизвикателство, ще получите помощ и подкрепа, които да ви помогнат да участвате.

Можете също да отидете самостоятелно или да добавите до 4 приятели във Вашата група, при условие че отговарят на горепосочените условия. Те ще използват Вашия код за кандидатстване, за да подадат собствено заявление.

Ще имате също така възможността да организирате срещи и да комбинирате планове за пътуване с други участници! Групата DiscoverEU във Facebook е добра платформа за това.

Като посланик на DiscoverEU, ще бедете поканени и да споделите своя опит при пътуване чрез инструменти за социални медии – Instagram, Facebook или Twitter – с помощта на #DiscoverEU. Може да решите да направите презентация във вашето училище или местна общност. Освен това можете да участвате в снимката/видеоклипа #DiscoverEU #Състезание и да спечелите страхотни награди.

НЕ ЗАБРАВЯЙТЕ: ЕВРОПА Е В КРАКАТА ВИ. НАПРАВЕТЕ ПЪРВАТА СТЪПКА С DISCOVEREU.

От 14 до 16 октомври най – успешната европейска програма се представя в „Дни Еразъм 2021“.

Те ще са едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата.

Инициативата цели да се отбележи огромното положително въздействие на „Еразъм+“.

Събитията ще се случват на живо или онлайн в стотици населени места в различни точки на света, като подчертават ползите и резултатите от реализираните проектни дейности във всички образователни сектори.

Над 1800 мероприятия са заявени до момента за участие в инициативата и те са от целия свят. Над 1600 от заявените до момента мероприятия ще са в Европа, като 11 са отбелязалите се в страната. От Бургас има заявено събитие от БСУ, което е свързано със синия Еразъм. Това е инициатива насочена към студенти, свързана е с морските зони, морската икономика, опазването на околната среда.

Целта на събитието „Дни Еразъм 2021“ е да представи европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на Програмата, така че да бъдат видни и достъпни за гражданите, бизнеса, медиите и отговорните за формирането на политиките в сферата.

Всички настоящи и предишни организации – бенефициенти на Програма „Еразъм+“ се насърчават да покажат резултатите и въздействието от реализацията на техните проекти, като организират информационно събитие на доброволни начала (семинар, партньорска среща, изложба и др.)Те трябва да се регистрират на официалната страница на инициативата www.erasmusdays.eu . В социалните мрежи историите могат да се разказват с хаштаг #ErasmusDays .

ЕК сложи началото на пет нови мисии по програма „Хоризонт Европа“, които имат за цел справяне с големите предизвикателства в здравеопазването, климата и околната среда, и постигането на амбициозните цели в тези области. Мисиите ще подкрепят научните изследвания за постигане на основните приоритети на ЕК и намиране на отговори на някои от най -големите предизвикателства, пред които сме изправени днес: борба с рака, адаптиране към климатичните промени, защита на океаните, моретата и водите, живот в по-зелени градове и осигуряване на здрави почви и храна.

Предвиждат се нови инструменти, включващи набор от действия, като например научноизследователски и иновационни проекти, политически мерки и законодателни инициативи за постигане на конкретни цели с голямо обществено въздействие и в рамките на определен график. Петте мисии ще имат за цел да предоставят решения на ключови глобални предизвикателства до 2030 г.

Конкретните първи решения ще бъдат подкрепени с 1,9 милиарда евро финансиране за периода 2021-2023 г. 

С официална церемония беше даден стартът на строително-монтажните дейности по проект „Подобряване на туристическата инфраструктура в гр. Обзор, Община Несебър – изграждане на открит паркинг, детска площадка и озеленяване“, финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.

С изпълнението на проекта Община Несебър цели подобряване на физическата и жизнена среда на Обзор, осигуряване на устойчива и екологична такива и създаването на нови възможности за утвърждаването на града като притегателно място за посещение и туризъм.

Отчитайки факта, че Обзор е предпочитано място за семеен туризъм, Община Несебър с настоящото си проектно предложение залага на развитие в конкретната посока, създавайки повече удобства и атракции за семейства с деца.

Инвестицията предвижда изграждане на детска площадка с подходящо озеленяване и осветление, и съпътстващата я инфраструктура за по-добър достъп – открит паркинг за автомобили с 36 места, в т.ч. с достъп на инвалиди.

Стойността на проекта е 298 008.28 лв. без ДДС, от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 253 307,04 лв. осигурени от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство и 44 701,24 лв. от държавния бюджет на Република България.

Срокът, предвиден за изпълнение е до 08.12.2022 г.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email