Д-р Банова: Най-големите рискове в интернет са в юношеска възраст

„Твърде лесно децата без да познават правилата за сигурност се доверяват в интернет на непознати контакти. С голяма лекота пращат снимки и видеоклипове, които ги поставят в голяма уязвимост. Трябва да кажем, че има много добри материали разработени от колеги работещи за сигурността в интернет, които учат децата не да спрат да са в интернет и да го използват, а ги учат как да разпознават заплахите и как да се пазят.“-заяви за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Весела Банова – клиничен психолог, психоаналитик и доктор по социология, дългогодишен експерт в областта на социалните политики и закрилата на деца в риск, по повод проведен обучителен семинар за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите за 2020 г., Местните комисии за борба с трафика на хора.

Интернет и огромните възможности на мрежата крият предизвикателства пред съвременните подрастващи, някои от които са свързани с ранната сексуализация, рисково поведение при създаване на отношения онлайн и нерядко попадане в ситуация на злоупотреба и трафик на хора. В тази връзка, цел на обученията е да се постави фокус както върху особеностите на съвременните тийнейджъри, така и върху ефективните подходи на педагозите и психолозите в училище към тях. В допълнение на това ще се акцентира на комуникацията „родители-училище-институции“, която да дава на децата посланието, че техните родители, учители и заинтересовани представители на институции, работещи по линия трафик на хора, работят в сътрудничество.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email