Доц. д-р Цветан Велинов: Заостряме внимание към специалностите свързани с инфекциозните заболявани, микробиология, вирусология и генетика

В Генетична лаборатория в Бургас разполагаме с ограничен набор от генетични тестове за изследване. Това е проблем, който е не само за града. Огромен натиск има от всички страни за такива тестове. Те са единствените референтни за доказване за заболяване с коронавирусна инфекция. С наличните от тях се изследват само съмнителни пациенти насочени от лекар за такова изследване. За вчерашния ден през лабораторията са направени 44 изследвания. Допълнителните / антигенните / тестове също са на разположение, но и те са в ограничени количества, във всеки момент когато имаме на брой ще ги пуснем за свободен достъп. Проблемът е в доставката. В ежедневен контакт сме с фирмите дистрибутори на тези тестове. Партидите, които се освобождават и заявените са многократно по-малко от това, което сме предвидили.-заяви днес пред журналисти доц. д-р Цветан Велинов от Медицински факултет-Бургас по повод генетичните изследвания за коронавирусна инфекция.

Той добави още, че има два екипа, които работят в момента в Генетичната лаборатория и един в УМБАЛ-Бургас. До 90 генетични изследвания могат да бъдат правени на денонощие.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email