Доцент Йордан Георгиев донесе „Питагор“ в Бургас

Доцент Йордан Георгиев от катедра „Физиология, патофизиология, химия и биохимия“ към Медицински факултет на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ беше отличен от Министерството на образованието и науката с награда „Питагор“. Тя е за млад учен с принос в областта на природните и инженерните науки за 2023 година.

Неговият принос е за намиране, хроматографско пречистване, изследване на структурата и имуномодулиращото действие на полизахариди, изолирани от български лечебни растения, ядливи гъби и слабопроучени цианобактерии и антарктически дрожди. Резултатите допринасят за развитието на фитохимията, фармакогнозията, хранителната химия и биохимия, гликобиологията, приложната микробиология, биотехнологиите и диететиката.

Доц. Георгиев е съавтор в 35 научни публикации, повечето от които са индексирани в Web of Science/Scopus. Участвал е в 18 научно-изследователски проекта. Той е представил 32 доклада в страната и чужбина и е бил гост-лектор на конференции и обучения по полизахариди по покана на Чешкото химическо дружество в Прага и в Университет на Бурос в Швеция.

Носителят на наградата „Питагор“ е възпитаник на Професионалната гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Образователният му път преминава през висши учебни заведения в Пловдив и БАН. От 2022 година е доцент по биохимия в Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email