ДОМЪТ НА НЕФТОХИМИКА ОТНОВО ОТВОРИ ВРАТИ

Културният дом на нефтохимика отново отвори врати след мащабна реконструкция по проект, финансиран по ОП „Региони в растеж“ и собствен принос на Община Бургас .

Обновената сграда ще е още едно място за концерти, театри, кино, тренировки, обучения и различни културни събития.

Цялостно преустроена към момента, в нея вече има няколко мултифункционални зали, с гримьорни, нови настилки, осветление, отоплителна система и озвучителна техника.

Изцяло обновена е и зрителната зала с нови седалки и екран за кинопрожекции. Сцената е със специален механизъм, който позволява тя да се върти, за да се сменят декорите на представленията, вече има и оркестрина.

Обособено е вътрешно пространство за културни събития на открито през топлите месеци със сцена и пейки.

Сградата е съобразена изцяло с нуждите на хората с увреждания.

Първото събитие от календара на Дома на нефтохимика за месец януари беше благотворителен концерт „Да дарим възможност“, който се проведе на 09 януари, събота. Следете предвидената програма, тъй като местата са ограничени поради епидемичната обстановка и капацитетът на залата е ограничен на 30%.

Във връзка със стартиралата преоценка по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на предложените общо 3 354 броя проектни предложения, Управляващият орган на Оперативна програма иновации и конкурентноспособност започна от 04.01.2021 г. поетапно изпращане на уведомления за установени нередности до кандидатите чрез ИСУН 2020.

Срокът за представяне на изисканите от оценителната комисия документи е една седмица, считано от деня следващ изпращането на уведомлението.

С одобрените за финансиране кандидати ще бъдат сключени административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, като Управляващият орган се ангажира да извърши плащането на одобрената помощ в най-кратки срокове.

Същевременно, за да бъдат максимално улеснени кандидатите, на youtube канала на eufunds беше публикувано видео на най-често срещани грешки при подаване на отговор до оценителна комисия по процедурата и начините за отстраняването им. Видеото можете да намерите и на ФБК страницата на Областен информационен център – Бургас.

Двадесет общини, сред които и Община Бургас, бяха класирани в процедурата за рехабилитация и модернизация на улично осветление, финансирана по линия на програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г.

 Основната цел на процедурата е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на общините за осветление и подобряване на условията на живот на населението.

За финансиране по нея кандидатстваха 107 общини, като 104 от тях преминаха първия етап на класиране – административната оценка. Те са разпределени в три списъка – 20, които ще получат финансиране, 6 отхвърлени и 78 резерви.

Проектът на Бургас е класиран на второ място сред всички подадени. Одобрено е финансиране за 600 хил.евро, с което ще се подмени енергийното осветление на 22 улици и булеварди. Одобрени са още и  Малко Търново – за 204 хил.евро, Поморие – 400 хил.евро и Средец – 266 хил.евро. Очаква се проектите да бъдат реализирани в рамките на тази календарна година.

В землището на квартал „Крайморие“ напредва изграждането на Културно-исторически комплекс „Ченгене скеле“.

Разположен в непосредствена близост до колоритното рибарско селище и устието на река Отманлийска, комплекса обособява пространство с обществен достъп за популяризиране на рибарския занаят и традиции.

Предвижда се на  територията му да се провеждат обучения, изложби и демонстрации на рибарски практики, за да се развие морската култура, да се привлекат туристи, да бъдат създадени работни места за местната рибарска общност.

В културно – историческия комплекс се изграждат три малки постройки с експозиционни функции. Предназначението им е в тях да бъдат поместени постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския живот.

Наблизо ще има дървен навес за външни експозиции и демонстрации, както и приемна сграда – информационен център с каса и санитарен възел. В и между постройките е предвидено разполагането на различни експонати от рибарския бит.

За подобряване на транспортната свързаност на този район е изградена нова покрита лодкостоянка с пристан, до който ще се стига с второ общинско корабче, което се строи в момента. Така катамаранът „Анастасия“ ще продължи да обслужва маршрута до остров Света Анастасия, а новият плавателен съд ще пътува до етнографското селище.

Новата лодкостоянка ще обслужва дейностите по непромишлен риболов. То ще е и място за укритие на малки риболовни плавателни съдове. В проекта е включена площадка с рампа за спускане и прибиране на лодките, подходен канал и колонки за снабдяване на плавателните съдове с вода и електричество.

Съхранението, модернизацията и социализацията на рибарското селище Ченгене скеле се осъществяват по три отделни проекта:  „Силата на водата“, финансиран по ОП „Региони в растеж“, чрез който се  обновява и развива инфраструктурата на рибарското селище и се финансира новото корабче за туристически пътувания ; по проект по Програмата за морско дело и рибарство се изгражда новият пристан и третия, тематичен проект по същата програма – за опазване и популяризиране самобитността на рибарско селище Ченгене скеле. С изпълнението им Община Бургас иска да развие и популяризира уникалността на селищното образувание „Ченгене скеле“, за да го превърне в целогодишна туристическа дестинация, като едновременно с това съхрани нематериалното културно наследство, традиции и природата в района.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email