Домашен социален патронаж Бургас осъществява доставка на безплатен топъл обяд

Домашен социален патронаж Бургас осъществява доставка на безплатен топъл обяд. Условията, на които трябва да отговарят хората, желаещи да им бъде доставена безплатна храна, са личният им доход да не е повече от 505 лв.

Желаещите трябва да получат, попълнят и подадат заявление-декларация (по образец) и декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация (по образец) на адреса на Домашния патронаж на: ул. „Иван Богоров“ № 20, гр. Бургас, всеки работен ден от 08.30 до 16.00 часа.

За допълнителна информация, можете да позвъните на телефон: 0879 656 612.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email