Дискусия „Науката среща бизнеса“, организира Асоциация на младите учени в РБ“ Пейо Яворов“ в четвъртък

Интересна дискусия „Науката среща бизнеса“, организира Асоциация на младите учени в РБ“ Пейо Яворов“ в четвъртък. Срещата ще започне в 10.00 часа. В нея ще участват представители от Община Бургас, Областна управа, Общински съвет, Общественият посредник, Регионалния инспекторат по образование, от СТЕМ и иновативни училища, ДППИ, Научен център „ПланетУМ“, БСУ, НХА- Бургас, Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Бизнес инкубатор, Индустриален и логистичен парк,НПО.

Идеята на форума е да проучи възможностите за създаване на креативно пространство за банка кадри – „Център за иновации, научно изследователски и приложни дейност“ в Бургас.

Там младите таланти, ученици и студенти от града и областта да се срещат, да обменят опит, практики и идеи, да разработват политики, модели и стандарти в полза на научните изследователи за създаване на независими иновации.

Предвижда се Центърът да предоставя консултантски услуги за обмен на добри практики и идеи за предприемачество, иновации, научно- изследователски новости, етични въпроси, кариерно развитие на студентите и др. центърът ще фасилитира достъпа на студенти и млади учени до съществуваща инфраструктура в града и областта- БАН, университети, училища, лаборатории и сектори. Новата структура ще генерира идеи за секторни политики, свързани с израстването на младите изследователи, модели на кариерна политика, стандарти за научни изследователи и техните възнаграждения.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email