Десислава Василева : Намерен телефон! Децата и родителите това не го определят като кражба

„Нямаме промяна от миналата година, но престъпленията за настоящата са общо 100, имаме унищожаване и повреждане на имущества, които са намалели в сравнение от миналата година от 13 на 11 случая. Констатираме увеличение на случаите на кражби / 9 бр./, както и престъпленията свързани с наркотици, които също са се завишили“-това сподели за Общинско радио „Гласът на Бургас“ Десислава Василева-секретар на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни по повод кратка статистика за състоянието на противообщтвените случаи на територията на града. Василева допълни още, че в момента предстоят посещения на 5-ти и 6-ти клас в училище “ Св Св Кирил и Методий“ , за да обесняват на учениците, какво е пристъпление или противообществена проява.

Facebook Коментари

Print Friendly, PDF & Email